Nemocnice Plzeňského kraje začaly vydávat vlastní magazín

Nemocnice Plzeňského krajeDomažlická nemocniceNemocnice HoražďoviceKlatovská nemocniceRokycanská nemocniceStodská nemocniceNemocnice Svatá Anna
19. 6. 2018

Nemocnice Plzeňského kraje začaly vydávat vlastní magazín. Je určený hlavně zaměstnancům, ale distribuovat se bude bezplatně i pacientům a návštěvníkům nemocnic a také studentům zdravotnických škol. První číslo vyšlo v tomto týdnu v nákladu 4000 výtisků.

„Vedle intranetu, webů, sociálních sítí, klasických médií a samozřejmě verbální komunikace je časopis dalším účelným způsobem, jak informovat zaměstnance, jejich rodiny a rovněž veřejnost o zajímavostech ve všech nemocnicích skupiny,“ uvedl předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos

Obsah je složen z rubrik, které se budou opakovat. Mezi nimi budou mimo jiné rozhovory, představení zajímavých pracovníků, představení nemocnic, preventivní rady odborníků, aktuality a hlavní téma čísla. Aby výroba časopisu nezatěžovala rozpočet skupiny, bude obsahovat i inzerci.

Veřejnost se s časopisem setká buď přímo na lůžkových odděleních, nebo v lékárnách a čekárnách ambulancí, ve veřejných prostorách krajského úřadu a na dalších veřejných místech.

První vydání magazínu ke stažení

 


Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.