Daniel Vavřina: Vaše nemocnice lze považovat za velice kvalitní

2. 12. 2019

ROZHOVOR, MAGAZÍN SRDCE

Nemocnice ČR - tento název nese celostátní projekt, do něhož se každoročně zapojuje přibližně 150 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Jeho cílem je sestavit žebříček českých nemocnic například podle míry bezpečnosti a spokojenosti pacientů. Projekt připravuje už čtrnáctým rokem organizace HealthCare Institute. Jejího zakladatele Daniela Vavřiny jsme se zeptali jak na samotný projekt tak i trendy ve vývoji kvality péče.

Průzkum a srovnání nemocnic jste poprvé uskutečnili v roce 2006. Co bylo důvodem?

Tehdy se jednalo o unikátní a pro středoevropský region jedinečný projekt zaměřený na vytvoření žebříčku českých nemocnic z pohledu pacientů. K sestavení žebříčku nás vedla snaha o neustálé zvyšování kvality zdravotní péče a efektivity českého zdravotnictví.

Můžete našim čtenářům popsat, jak se průzkum realizuje, jak často a co všechno sleduje?

Průzkum je realizován každý rok prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazníky mají tištěnou formu pro ruční vyplňování i elektronickou k vyplňování přes internet. To zaručuje, že je může vyplnit skutečně téměř každý. Záleží jen na jeho vůli.

Pacienti hodnotí nemocnice ve dvou klíčových oblastech: bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů a bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů. Nicméně projekt zahrnuje ještě další dvě oblasti: bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a finanční zdraví nemocnic. Možná ještě jedna důležitá informace. Průzkum rozděluje nemocnice do dvou kategorií – fakultní nemocnice a nefakultní.  

Vyhodnocení projektu probíhá pomocí strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje Balanced Scorecard určeného pro měření výkonnosti organizací. Výstupy průzkumu jsou poskytovány manažerům nemocnic, kteří je zpětně využívají, neboť tyto poznatky jim podstatným způsobem ulehčí jejich práci na zkvalitňování zdravotní péče v zařízení, ve kterém působí.

Výsledky ročníku 2019 budou vyhlášeny až po uzávěrce tohoto čísla časopisu (22. 11. 2019) a čtenáře o nich budeme informovat na webech našich nemocnic. Nicméně připomeňte výsledky loňského ročníku, případně s ohledem na nemocnice Plzeňského kraje?

V oblasti „Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů“ v kategorii fakultních nemocnic se na první příčku dostala Fakultní nemocnice Hradec Králové. Mezi malými a středními nemocnicemi to byla Karvinská hornická nemocnice. V Plzeňském kraji se vítězem stala Domažlická nemocnice. V oblasti „Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů“ získaly prvenství ve svých kategoriích Fakultní nemocnice Brno a Nemocnice Podlesí v Třinci. Pomyslné stříbro v kategorii nefakultních nemocnic za celou Českou republiku získala Domažlická nemocnice.

Ani další nemocnice Plzeňského kraje ale v celkových výsledcích nezapadly. V některých ukazatelích dokonce dosáhly na nejvyšší příčky. Například v otázce spokojenosti s přístupem lékaře a sestry z pohledu ambulantních pacientů byly v čele žebříčků Rokycanská, Domažlická i Klatovská nemocnice. Stodská nemocnice se zase vyšplhala na druhé místo v rámci celé ČR při hodnocení otázky organizace a rychlosti přijetí pacienta k hospitalizaci. Nejútulnější prostředí čekárny z pohledu ambulantních pacientů naleznou pacienti v Domažlické nemocnici. A v Domažlicích navíc budou čekat jen velmi krátce na přijetí do ordinace.

Z loňského ročníku je zřejmé, že všechny nemocnice Plzeňského kraje lze považovat v současné době za velice kvalitní. Rozdíly mezi jednotlivými nemocnicemi v tomto kraji jsou minimální a liší se skutečně jen v detailech vyhodnocení jednotlivých otázek. Díky zájmu ze strany managementu nemocnic o zpětnou vazbu svých pacientů i zaměstnanců jsem přesvědčen, že si tuto vysokou míru kvality poskytované péče ponesou i v dalších letech.

Daniel Vavřina - zakladatel HealthCare Institute a projektu Nemocnice ČR  
   

Máte možnost posoudit výsledky šetření i meziročně. Jaké ukazatele zaznamenávají v čase nějaký vývoj?    

Z výsledků za posledních pár let můžeme sledovat nejvýraznější posun směrem k lepšímu hned v několika otázkách, které byly hodnoceny hospitalizovanými pacienty. Jde například o seznámení pacienta s tím, jak o sebe má pečovat po propuštění z nemocnice nebo třeba vyslyšení potřeby pacienta pohovořit si s ním, pokud to potřebuje. Obecně se dle respondentů neustále zlepšuje komunikace s lékaři a zdravotními sestrami a navíc se podle pacientů personál stále častěji usmívá. Pokud jde o nějaké rezervy a teď nemluvím o konkrétních nemocnicích, tak ty jsou stále spatřovány v otázce stravy. I když i ta se za poslední léta, dle mínění pacientů, zlepšuje. 

Naopak v hodnocení z pohledu ambulantních pacientů se setkáváme s poklesem celkové úrovně ošetření a rovněž s určitým poklesem úrovně přístupu lékařů a zdravotních sester. V těchto výsledcích vaše nemocnice tak trochu vybočují. Nespokojenost vyjadřují ambulantní pacienti často i s prostředím čekáren a dostupností a čistotou WC.

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.