Hospodářský výsledek Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje

18. 4. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nemocnice Plzeňského kraje loni hospodařily s částkou zhruba 1,73 miliardy korun a předběžný hospodářský výsledek je ztráta 13 milionů korun. I když se ztráta meziročně zvýšila o sedm milionů, je tento výsledek uspokojivý. „Podařilo se nám totiž na straně výnosů snížit provozní příspěvek kraje o 50 milionů korun a přitom se zvýšily osobní náklady o 109 milionů,“ vysvětlil předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos.


Náklady

Nemocnice Plzeňského kraje měly loni souhrnné náklady 1740 milionů korun. Meziročně vzrostly o
90 milionů. „Růst táhly právě osobní náklady, které se zvýšily o víc než 10 procent na 1142 milionů.
Velké většině zaměstnanců se navyšovali tarify a zavedli jsme příplatky za směnnost,“ uvedl
předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos.

Druhými nejvýznamnějšími náklady zůstávají výdaje na zdravotnický materiál, léky a krev. Jejich
množstevní spotřeba vlivem nadprodukce loni meziročně vzrostla zhruba o čtyři procenta. „Naštěstí
se nám ale daří systematizací společných nákupů a tlakem, který vyvíjíme na dodavatele, snižovat
ceny jednotlivých položek, takže náklady na materiál a léky se naopak podařilo snížit na loňských 200
milionů korun,“ vysvětluje Marek Kýhos.

V nákladech nemocnic je dále započítán nájem za užívání nemocničních budov a areálů, dále údržba,
opravy, revize zařízení a odpisy, přičemž loni tyto výdaje činily 109 milionů korun. Dalších 112 milionů
korun stál provoz včetně stravování, praní prádla, úklidu, energií nebo likvidace odpadu. I tyto výdaje
se podařilo meziročně snížit.

Nemocnice v loňském roce zavedly také takzvaný cash pooling, kdy mohou k okamžitým bankovním
platbám využívat volné prostředky sesterských společností, pokud nemají dostatek prostředků na
vlastním účtu. „Efektivním rozložením peněžních toků jsme sice ušetřily jen řádově stovky tisíc korun,
nicméně nám to umožňuje hradit faktury v termínech a nemít u dodavatelů závazky po splatnosti,
což se dříve dělo a zdražovalo to třeba dodávky léků,“ vysvětluje dále Kýhos.

Výnosy

Výnosy nemocnic byly loni 1727 milionu korun. Meziročně vzrostly o 83 milionů.

Nejvýznamnějšími výnosy jsou příjmy ze systému zdravotního pojištění neboli tržby od pojišťoven.
Loni činily 1247 milionů korun, přičemž meziročně vzrostly o 124 milionů korun. Zhruba čtvrtina této
částky souvisí s meziročním růstem produkce především v Klatovské nemocnici nebo se jedná o
doplatky za péči z předchozích let.

Druhým nejvýznamnějším vlastním příjmem jsou tržby nemocničních lékáren. „Z důvodů vysokého
konkurenčního prostředí v této oblasti ale nemohu čísla konkretizovat. Mohu jen sdělit meziroční
nárůst zisku lékáren v jednotkách milionů korun,“ uvedl Marek Kýhos.

Z důvodu, že systém zdravotního pojištění nepokrývají především v menších regionálních
nemocnicích náklady na péči, poskytuje Plzeňský kraj svým nemocnicím provozní příspěvek.
Vyrovnávací platba za poskytování služeb veřejného zájmu se v krajských nemocnicích snížila z 310
milionů v roce 2017 na loňských 260 milionů.

Kromě doplatků na nevýdělečnou nemocniční péči, je v ní zahrnut i provoz lékařských pohotovostí,
které pro své občany objednávají a hradí kraje. „My provozujeme pohotovosti v Klatovech,
Domažlicích, Rokycanech a Stodu a v každé z nemocnic zvlášť pro dospělé a zvlášť pro děti, přičemž
noční a nepřetržitý víkendový provoz každé takové ambulance vyjde ročně na několik milionů korun,“
vysvětluje Marek Kýhos.

Menší provozní dotaci kraje vysvětluje především efektivnějším controlingem, koordinací při
vyjednávání úhrad s pojišťovnami a společnými nákupy. „Naší snahou je podporu kraje dále snižovat.
Věřím, že na jednu stranu tomu pomůže snad již se blížící spravedlivější nastavení plateb za
nemocniční péči, ale samozřejmě tomu jdeme naproti sami. Aby zůstala zachována současná
dostupnost a vysoká kvalita péče i personálu a snížil se příspěvek kraje, připravujeme sloučení
nemocnic do jedné společnosti. Cílem tohoto možného kroku je ještě efektivnější spolupráce
nemocnic a stabilizace úhrad od zdravotních pojišťoven. Přínosy očekáváme nejen ekonomické, ale i
organizační a také v oblasti odborného vzdělávání zdravotníků,“ dodává Marek Kýhos.

Hospodářský výsledek

 

NPK 2017

NPK 2018

rozdíl

2018

DN

KN

RN

SN

NH

SA

Výnosy

1 644

1727

+83

311

741

236

285

101

53

-z toho od ZP

1123

1247

+124

224

551

127

208

92

45

-z toho SOHZ

310

260

-50

51

103

60

46

0

0

Náklady

1 650

1740

+90

311

750

240

285

101

53

-z toho osobní

1033

1142

+109

216

451

158

202

79

36

HV

-6

-13

-7

0

-9

-4

0

0

0

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.