Povinně zveřejňované informace

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní údaje

Název společnost:  Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Sídlo společnosti: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Identifikační číslo: 291 07 245

DIČ: CZ29107245

Další kontakty

Email: sekretariat@nemocnicepk.cz

Web: www.nemocnicepk.cz

Telefonnické spojení: +420 377 386 471

ID datové schránky: zsft8zv

Bankovní spojení: 115-5804000287 / 0100 (KB)

Další údaje

Člen koncernu dle § 79 zákona č. 90 / 2012 Sb.

Orgány společnosti: Představenstvo, dozorčí rada, valná hromada (jediný akcionář: Plzeňský kraj - Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 301 00; IČ: 708 90 366

Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Důvod a způsob založení

Založení: Společnost byla založena 30. 6. 2010 pod názvem Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 433/10 ze dne 10. června 2010. Do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni (oddíl B, vložka 1564) byla společnost zapsána 7. září 2010. Dne 1. 7. 2017 byl na základě rozhodnutí Rady Plzeňského kraje č. 680/17 ze dne 12. 6. 2017 změněn obchodní název společnosti na Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Znění zákona: zákon č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Příjem žádostí: Žádost o poskytnutí informací lze učinit ústně v sekretariátu společnosti v úřadovně v pracovní dny od 8:00 do 14:30 hod., písemně na doručovací adrese, dále elektronickou poštou nebo prostřednictvím datové schránky (viz Další kontakty).

Výroční zprávy společnosti

Výbor pro auditu

  • Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph. D. – předseda výboru
  • Ing. Tadeáš Moravec, MBA – člen výboru
  • Mgr. Ondřej Štochl – člen výbor

 

 

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.