Nemocnice Plzeňského kraje zahájily přípravu sloučení

8. 4. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

V souladu s plánem rozvoje a optimalizace hospodaření krajských nemocnic zahájila společnost Nemocnice Plzeňského kraje přípravu možného sloučení nemocnic skupiny do jednoho právního subjektu. Jedná se o vyjednávání podmínek a administrativní přípravy první etapy sloučení, která by se týkala zatím jen poloviny ze šesti nemocnic skupiny. Mandát k přípravným krokům udělili v únoru společnosti krajští radní. Dnes záměr řešilo jako informativní zprávu zastupitelstvo, které bude o sloučení rozhodovat v závěru roku. 

Efektivnějším controlingem, koordinací při vyjednávání úhrad od zdravotních pojišťoven, společnými nákupy a dalšími procesy se mezi roky 2017 a 2018 snížila ztráta nemocnic Plzeňského kraje o více než 50 milionů korun.

 „Vyvíjíme ale další aktivity, které povedou ke snížení schodku hospodaření tak, aby zůstala zachována současná dostupnost a vysoká kvalita péče i personálu. Jedním ze zvažovaných projektů je sloučení nemocnic do jedné společnosti. Cílem tohoto možného kroku je ještě efektivnější spolupráce nemocnic a stabilizace úhrad od zdravotních pojišťoven. Přínosy očekáváme nejen ekonomické, ale i organizační a také v oblasti odborného vzdělávání zdravotníků,“ říká Marek Kýhos, předseda představenstva řídící společnosti Nemocnice Plzeňského kraje.

Společnost proto předložila Radě Plzeňského kraje prvotní analýzu přínosů sloučení, které se týkají provozně-ekonomických oblastí, a požádala o schválení zahájení přípravy sloučení. Radní záměr akceptovali a poskytli mandát začít sloučení připravovat.

 „Vyzvali jsme vedení, ať připraví podrobný harmonogram právních a administrativních kroků sloučení. Zároveň už mohou realizovat první kroky nezbytné k tomu, aby se ty tři největší nemocnice skupiny spojily od 1. ledna 2020,“ popisuje hejtman Josef Bernard. „Zatím ovšem půjde o vratné kroky. Chceme totiž, aby se dopracovávala analýza a konkretizovaly přínosy tak, jak budou vyplývat z předběžných dohod fúze třeba se zdravotními  pojišťovnami či dodavateli. Ať mají kolegové zastupitelé jasné podklady, pro definitivní rozhodnutí. Pro toto zásadní strategické rozhodnutí vyžaduji jasnou většinu hlasů zastupitelstva. “ dodal hejtman.

Pokud by zastupitelé na základě výsledků přípravných kroků slučování schválili, spojily by se v uvažovaném termínu 1. ledna 2020 zatím tři největší nemocnice skupiny, tedy Domažlická, Klatovská a Stodská. U těchto nemocnic akutní péče se nejvíce projeví výhody slučování a pro zařazení do první etapy mají i příhodnou geografickou polohu. O připojení zbývajících nemocnic kraje by zastupitelé rozhodovali následně.                                                                            

Pro pacienty ani zaměstnance ať už sloučených či nesloučených nemocnic se zvažovaným krokem nic nezmění. Zdravotní péče zůstane všude zachována ve stejném rozsahu. „Všech šest nemocnic budeme dál rozvíjet a zůstanou v majetku Plzeňského kraje,“ doplnil Marek Kýhos.

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.