Očkování: Začíná registrace chronických pacientů bez věkové hranice. Jak na to?

24. 3. 2021

OČKOVÁNÍ, AKTUÁLNĚ

K očkování proti nemoci covid se může přes Centrální rezervační systém (CRS) registrovat další skupina obyvatel. Od 24. března se jedná o osoby s chronickým onemocněním bez ohledu na věk. Níže najdete veškeré informace, jak registraci provést a jaký je další postup, než budete vyzváni k zarezervování termínu. V případě nejasností volejte infolinku CRS - 1221. 

Další důležité informace k očkování - nejčastější dotazy, kontakty, aktuality

Registrace v centrálním rezervačním systému ovšem nemusí pro tyto osoby znamenat okamžitou nebo velmi brzkou pozvánku k očkování, zejména pak na očkovacích místech, kde je ve "frontě" velké množství zájemců. Dle pokynů ministerstva zdravotnictví bude centrální rezervační systém pozvánky k očkování (PIN2) přiřazovat registrovaným osobám dle následující priority. Priority rozesílání pozvánek očkovací místa neovlivní. Stejně tak neovlivní množství vakcín, které dostávávají od státu k dispozici. 

1. senioři 80+ 

     2. senioři 70+

          3. zdravotníci

               4. pedagogičtí pracovníci

                    5. chronicky nemocné osoby 

Registrace osob s chronickým onemocněním 

1. Unikátní kód od ambulatního specialisty

  • Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu nemoci covid (výčet v příloze), můžete se od 24. března registrovat k očkování. Potřebujete k tomu získat unikátní kód. Na vyžádání Vám ho poskytnou ambulantní specialisté, kteří ale budou kódy poskytovat v první fázi výhradně pacientům s vážnými chronickýmin potížemi, nikoli všem svým pacientům. Platnost kódu je jeden měsíc od vystavení. 
  • Kromě kódu si od lékaře vyžádejte také lékařskou zprávu o vašem zdravotním stavu, popř. poslední lékařskou zprávu o návštěvě ambulance. Budete se jí prokazovat na očkovacím místě. 

2. Registrace 

  • Zadejte na webu CRS registrace.mzcr.cz své telefonní číslo.
  • Obratem vám na něj přijde čtyřmístný PIN, který pak zadáte do systému.
  • Otevře se vám formulář, do kterého vyplňte údaje o očkované osobě.
  • Vyberte si preferované očkovací místo.
  • Ve stránce zaklikněte prioritní skupinu „Osoba s chronickým onemocněním".
  • Zadejte obdržený kód a vše potvrďte čestným prohlášením.
  • Pokud spadáte i do prioritní věkové kategorie 70+, můžete též zaškrtnout.  

Registrace je v první fázi vše, co můžete aktivně pro očkování udělat. Po provedení registrace čekáte, až vámi vybrané očkovací místo vypíše nové termíny očkování a systém vám zašle přes SMS výzvu k provedení rezervace.

Chroničtí pacienti, kteří se nezaregistrují k očkování v prvním období, o možnost prioritního očkování nepřicházejí. Řazení k očkování v CRS bude probíhat vždy podle věku (od nejstarších k mladším). CRS bude automaticky vkládat mezi chronické pacienty i veřejnost registrující se na základě věku, popř. jiné osoby registrované na základě jiných kritérií (např. profese zdravotník), které jsou v daném okamžiku pro očkování prioritní. Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování. 

3. Rezervace

4. Očkování

Na očkovacím místě budete předkládat kratičku pojištěnce a lékařskou zprávu o vašem zdravotním stavu, popř. poslední lékařskou zprávu o návštěvě specializované ambulance.

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.