Pacienti už nebudou lékařům dělat „pošťáky‟. Krajské nemocnice využívají eZprávu

29. 5. 2018

Nemocní už by v budoucnu neměli jako pošťáci nosit zprávy od odborných lékařů svému praktickému lékaři. Data praktikům automaticky a v reálném čase zašle elektronický systém eZprava. Úspěšně funguje na severu Čech a nově se připojují Nemocnice Plzeňského kraje. Aplikaci eZprava aktuálně používá asi 1000 zdravotnických subjektů včetně pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a spontánně přibývají další, uvádí předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) Petr Šonka.

Používaní eZpravy je možné přirovnat k e-mailu. Specialista nebo lékař propouštějící pacienta z nemocnice při sepisování zprávy pouze klikne, že kopii dokumentu má dostat pacientův praktický lékař. Tomu ihned zpráva přijde do jeho počítače. „Komunikace je zabezpečená a šifrovaná. Jde o vyzkoušené, jednoduché a levné řešení. Instalaci potřebného softwaru do počítače zvládne i naprostý laik a lékař má náklady pouze na certifikát, a to asi 300 korun za rok,‟ popisuje Petr Šonka. Lékaři pomocí eZpravy komunikují také s odbornými ambulancemi a laboratořemi.

Nemocnice Plzeňského kraje a.s. se do projektu také zapojují a vzhledem k účasti Fakultní nemocnice se elektronická komunikace mezi lékaři na Plzeňsku stává skutečností. Podle člena jejich představenstva Pavla Vepřeka je Stodolská nemocnice již připojena a v ostatních se dokončují úpravy na informačních systémech. „Praxe byla doposud taková, že pošťákem propouštěcí zprávy byl pacient, který ji má co nejdříve zanést svému praktickému lékaři. Ne vždy mu ji ale včas doručí. Tento problém řeší eZprava. Jejím prostřednictvím se propouštěcí zpráva dostává k praktikovi ve chvíli, kdy jeho pacient opouští nemocnici. Výhoda je na obou stranách, pacient ušetří cestu a lékař může okamžitě rozhodovat o dalším postupu léčby,“ upřesňuje Pavel Vepřek.

 Nemocnice se zase může pomocí eZpravy dostat v předstihu k výsledkům předoperačních vyšetření a informacím o zdravotním stavu pacienta, který míří k plánované operaci. U akutních případů si může data od praktika vyžádat a ten je jednoduše a rychle může předat. „Nemocnice tak může rychle po přijetí pacienta dostat informace o celkové anamnéze, předešlých vyšetřeních nebo i dřívější léčbě v jiném zařízení,“ doplňuje Pavel Vepřek.

 Systém eZprava vznikl na Mostecku díky prim. dialyzačního střediska v Mostě Petru Machkovi. Když odesílal pacienty na transplantace, musel ručně vypisovat hodnoty jejich laboratorních vyšetření. Elektronickou cestou si chtěl ušetřit práci a omezit chybovost.  „Dnes platí, že eZprava se stala páteřní komunikací pro vyšetřování pacientů k transplantaci ledvin,” upřesňuje Petr Machek. Podle něj také systém pomáhá ušetřit za duplicitní vyšetření, protože lékař díky eZpravě vidí, že například krevní rozbor pacientovi nechal udělat jeho lékařský kolega. Výsledky u něj může poptat.

 Podle Petra Šonky není pravda, že se praktičtí lékaři brání elektronizaci zdravotnictví. „Naopak. Sami aktivně hledají řešení, která mají smysl,” zdůrazňuje Petr Šonka. Očekává, že k eZprávě se připojí další kraje a bude ji postupně používat většina praktických lékařů a ambulantních specialistů v ČR.

 SPL se nyní stane spolugarantem systému, protože do něj majetkově vstupuje. „Vlastnictvím 25% podílu garantuje, že se eZprava nikdy nestane komerčním produktem, který by chtěl na lékařích vydělávat. Očekáváme, že to zvýší důvěru,” podotkl Petr Šonka. Systém podle něj umí pracovat s e-recepty, je připraven na elektronickou evidenci tržeb (EET) a odpovídá současným požadavkům na ochranu osobních údajů (GDPR).


Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.