Bc. Stanislava Vosecká

Nemocnice Svatá Anna

vedoucí fyzioterapeut, odd. léčebné rehabilitace

Fyzioterapie pro mě byla nejlepší volbou, jak skloubit rodinný a profesní život.

Prací fyzioterapeuta je vrátit pacienta zpátky do života, pomoci mu po operaci či úrazu se znovu dostat do formy. Stanislava Vosecká pracuje v Nemocnici následné péče Svatá Anna v Plané jako vedoucí fyzioterapeutka.

„Již od dětství jsem chtěla pracovat ve zdravotnictví. Současně jsem se však chtěla plně věnovat svým dětem. Fyzioterapie pro mě proto byla nejlepší volbou, jak skloubit rodinný a profesní život,“ vysvětluje. V nemocnici se stará o pacienty, kteří trpí tzv. vertebrogenními obtížemi, tedy bolestmi zad. Velkou skupinu ale tvoří také lidé s poruchami funkce pohybového aparátu v oblasti ortopedické, neurologické, traumatologické a revmatologické. „V ambulantní části nemocnice se setkávám také s dětmi s vývojovými vadami páteře a pohybového ústrojí nebo po úrazech,“ říká fyzioterapeutka.

Fyzioterapeuti mohou ve Svaté Anně využívat širokou škálu možností pro pohybovou terapii od bazénu přes měkké techniky, masáže, přístrojovou lymfodrenáž až po elektroterapii či vodoléčebné procedury. „Ve své praxi se specializuji také na kognitivní rehabilitaci. Metody této rehabilitace jsou zaměřeny na rozvoj paměti, pozornosti, řeči, logického uvažování a orientace v prostoru. Tento způsob je nejvíce využíván u klientů po cévních mozkových příhodách a u klientů s Alzheimerovou chorobou,“ dodává fyzioterapeutka Stanislava Vosecká. Svoji práci by neměnila.

„Ačkoliv se samozřejmě někdy objeví ‚den blbec‘ mám svoji profesi ráda a přála bych všem lidem, aby v životě mohli říci totéž,“ říká a dodává, že pro studenty je práce fyzioterapeuta do budoucna velmi perspektivní. „Mladým lidem bychom měli ukázat, že práce fyzioterapeuta je velice kreativní. Lidský organismus je provázaným celkem těla a duše. Pokud studenti tento princip pochopí, pak je tato profese jistě bude bavit,“ říká fyzioterapeutka, která nejraději relaxuje při procházkách v přírodě, které prokládá četbou zajímavých knížek.

 


Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.