Ing. Pavla Kováříková

Nemocnice Horažďovice

vedoucí laborant, klinické laboratoře

Mě nejvíce baví práce rukama přímo v provozu.

Co je součástí vaší práce?

Pracuji v Klinické laboratoři Nemocnice následné péče LDN Horažďovice jako vedoucí této laboratoře. Součástí mé práce je všechno, co s prací v laboratoři souvisí. Zajišťuji „klidný provoz“ laboratoře. Snažím se, aby laborantky měly na svoji práci klid. Vyskytne-li se problém, okamžitě ho řeším tak, aby lékaři měli výsledky vyšetření pokud možno včas. Malé technické problémy jsem schopna vyřešit sama, pokud je nutný zásah servisního technika, zůstávám v laboratoři třeba až do večera a dokončuji provoz bez laborantek. Do provozu také nastupuji v okamžiku, kdy některá z laborantek chybí. Jsem schopna zastoupit laborantku na jakémkoliv pracovním místě v laboratoři. Pokud pracovní den probíhá bez problémů, mám čas na „vlastní“ práci, tedy na kontrolu výsledků, vyřizování objednávek, přípravu dokumentů k auditu a spoustu další administrativy.

Proč jste si vybrala právě tuto profesi?

Spíše si profese vybrala mne. Po skončení studia biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem měla štěstí, že v laboratoři OÚNZ v Sokolově potřebovali biochemika. Tehdy práce v laboratoři vypadala úplně jinak. Neměli jsme analyzátory a většinu reagencií jsme si připravovali přímo v laboratoři. Mým úkolem byla právě příprava reagencií a elektroforetické a imunochemické metody. Během let jsem vybudovala kvalitní imunochemickou laboratoř.

Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Mě nejvíce baví práce rukama přímo v provozu. V laboratoři jsem začínala téměř před 40 lety. V Sokolově jsem postupně zaváděla imunochemické metody, od reakcí v gelu jsme došli až k analyzátorům. Zaváděla jsem první ELISA metodu (stanovení HBsAg, výrobce ÚSOL Praha), která byla v tehdejších podmínkách dostupná. Souprava byla tak trochu „polotovar“, reakce byly časově náročné, vzorky se nasazovaly odpoledne a výsledky byly k dispozici následující den. Dnes jsou výsledky imunochemických stanovení během 1–2 hodin.

Jak si nejlépe odpočinete od práce?

Nejvíce si odpočinu se svými dvěma vnučkami, kdy musím přepnout na úplně jinou vlnu a po chvíli s nimi mám hlavu čistou. Jinak ve volném čase sportuji, jdu si zaběhat, jezdila jsem i na závody. To nyní nezvládám, ale na příští sezónu bych se ráda připravila tak, abych opět závody zvládla. Chybí mi jejich atmosféra.

Měnila byste někdy svoji práci?

Ne, jen bych raději více času trávila v provozu u analyzátorů než u počítače..

 


Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.