Prof. Martin Matějovič: Všechny nemocnice v kraji mají nezastupitelnou pozici

12. 10. 2018

ROZHOVOR

„Je třeba podpořit motivaci ke spolupráci mezi poskytovateli zdravotní péče bez ohledu na majetkoprávní uspořádání,“ říká v rozhovoru pro magazín Srdce prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., přednosta I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, který je zároveň i členem Krajské zdravotní rady plzeňského hejtmanství.

Proč je podle vás důležitá spolupráce FN Plzeň a Nemocnic Plzeňského kraje?

Všechna zdravotnická zařízení v kraji mají nezastupitelnou a vzájemně komplementární pozici na pomyslné šachovnici kraje. Nikoliv však ve smyslu soupeřů, ale spoluhráčů. Oboustranná spolupráce je zcela klíčová, přináší celému systému poskytování zdravotní péče v kraji prospěch na mnoha úrovních. Za prvé pokrytím základní a některé specializované a následné péče ve všech nosných oborech umožňují nemocnice Plzeňského kraje plnit fakultní nemocnici úlohu superspecializované a centrální péče. Naše kliniky jsou naopak zázemím pro všechny nemocné, u kterých diagnostické a léčebné možnosti přesahují rámec nemocnic kraje. A za druhé fakultní nemocnice je ideální výukovou základnou pro postgraduální vzdělávání lékařů i sester a ve spolupráci s lékařskou fakultou i příležitostí pro příliv perspektivních lékařů do nemocnic kraje. A provázanost je také ideálním nástrojem k dosažení sjednocených medicínských postupů v duchu medicíny založené na důkazech.

Jaká je dle vašeho názoru úroveň péče v krajských nemocnicích?

Krajské nemocnice se podařilo v uplynulých letech výrazně zmodernizovat, stavebně i technologicky. Navzdory některým regionálním rozdílům je úroveň v základních oborech na velmi solidní úrovni.

Jste členem Krajské zdravotní rady iniciované hejtmanem. Co je jejím cílem a jak funguje?

Rada vznikla s cílem hledání a formulování společných cest k dosažení koordinované, efektivní a kvalitní zdravotní péče pro celý region. Důraz je věnován na oblasti vzájemné kooperace, účelné zastupitelnosti, procesy vzdělávání a tvorby sítě funkčně propojených a profesionálně pracujících týmů odborníků napříč obory. Hlavním motivem je zdravotnictví v kraji spojovat, ne rozdělovat.

Máte vizi zdravotnictví v Plzeňském kraji?

Názorů na způsob směřování krajského zdravotnictví je mnoho, konkrétních a bezprostředně funkčních receptů však málo. Pro uspokojivě fungující regionální systém zdravotní péče, neodkladné i odkladné, musí být prioritním cílem dosažení funkčního propojení primární péče, vstupní brány do celého systému, s nemocniční, je nutné promptně reagovat na prudce rostoucí potřeby návazné péče, podpořit rozvoj paliativní medicíny, hospicové péče a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Kardinálním aspektem je zabezpečení organizací vysoce kvalifikovanými, oddanými a dobře motivovanými pracovníky, již určují tvář každé instituce směrem dovnitř i ven. Jsem přesvědčen, že pracovníci by měli být považováni spíše za jmění, aktivum, než za náklady. Zcela zásadní je kultivace důstojného a vlídného prostředí ve zdravotnických zařízeních. V neposlední řadě je nezbytné podpořit motivaci ke spolupráci mezi poskytovateli jednotlivých typů zdravotní péče bez ohledu na jejich majetkoprávní uspořádání. Každé dílčí zdravotnické zařízení v kraji musí být součástí celého systému, aby se stalo nepostradatelným a potřebným.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

 

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.