Stanovisko Rokycanské nemocnice k informaci o vyhlášení stávkové pohotovosti

Nemocnice Plzeňského krajeRokycanská nemocnice
3. 5. 2018

Vedení Rokycanské nemocnice se ve středu 2. května odpoledne dozvědělo od některých médií informaci, že odboráři nemocnice vstoupili od 1. května do stávkové pohotovosti. Po prověření informace obdrželo vedení nemocnice rovněž od médií tiskovou zprávu, v níž odborová organizace RN tuto skutečnost novinářům sděluje a vysvětluje. Vzhledem k okolnostem oznámení stávkové pohotovosti a odůvodnění, která odborová organizace v TZ uvádí, se rozhodlo vedení nemocnice reagovat:

"Vyhlášení stávkové pohotovosti je pro nás v tuto chvíli nesrozumitelné. S odborovou organizací RN totiž došlo v řadě věcí ke shodě a v neshodných bodech jsme se dohodli, že budeme v sociálním dialogu pokračovat za účasti zprostředkovatele. Tuto třetí stranu odboráři RN dokonce sami navrhli a vedení nemocnice ji akceptovalo. I proto je načasování oznámení stávkové pohotovosti uprostřed probíhajícího dialogu překvapující, z našeho pohledu netaktické a poškozující nemocnici a především její zaměstnance.

Rokycanská nemocnice odmítá, že by zvýšila zaměstnancům mzdy v menší míře, než jak bylo dojednáno s vládou, na což tisková zpráva odborů opakovaně a nepravdivě poukazuje. Naopak všechny nemocnice Plzeňského kraje včetně RN loni i letos zvýšily mzdy nad rámec vládního závazku, tj. memoranda uzavřeného mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Asociací krajů ČR. Toto "Memorandum o systémovém financování a navyšování platů a mezd zdravotnických pracovníků" obsahuje dohodu o navýšení mzdových resp. platových tarifů o 10 procent zdravotnickému personálu (viz čl. 1. odst. 1 resp. čl. 2. odst. 2a memoranda). To nemocnice Plzeňského kraje včetně Rokycanské hned od ledna učinily.

K navýšení mezd nezdravotníků resp. zajištění prostředků ze systému zdravotního pojištění na růst mezd nezdravotníků se vláda v memorandu nezavazuje a neslibuje ho. I přesto ale vedení RN rozhodlo rovněž už v lednu, že navýší nad rámec memoranda tarify i nezdravotnickým pracovníkům ve všech dělnických profesích a to o 5 procent. 

Dále v rámci sociálního dialogu a opět nad rámec memoranda nabídlo vedení RN navýšení osobního příplatku o dalších 5 procent pracovníkům v úseku úklidu a stravovacího provozu, což jsou obecně v ekonomice i v nemocnici profese s těmi nižšími příjmy. Tuto nabídku ale zástupci odborů překvapivě odmítli. Je proto s podivem, že tuto odmítnutou nabídku zmiňují ve své tiskové zprávě jako jakýsi důkaz diskriminačního jednání zaměstnavatele.  

Vedení RN připouští, že v probíhajícím sociálním dialogu nemohlo s ohledem na složitou ekonomickou situaci akceptovat odboráři požadované 10procentní navýšení mezd u administrativních pracovníků a nezdravotnických profesí, jejichž průměrná mzda v nemocnici osciluje kolem průměrných mezd těchto profesí v regionu. Je na místě uvést, že pro zachování objemu a struktury zdravotní péče je pro nemocnici zásadní sehnat především lékaře, sestry a další zdravotníky. V nezdravotnických profesích lze zaměstnance na regionálním trhu práce zatím stále získat, popř. vybrané služby i zajistit bez zvýšených nákladů externě. 

Dále je vhodné uvést, že obdobné podmínky úprav mezd byly navrženy a akceptovány ve všech nemocnicích Plzeňského kraje včetně těch, jejichž ekonomická situace je příznivější než v RN. Kolektivní smlouvy na rok 2018 jsou všude uzavřeny.  

RN je v tomto směru výjimkou. I když ale během probíhajícího sociálního dialogu v RN vypršelo prodloužené období platnosti předešlé Kolektivní smlouvy, rozhodlo dále vedení nemocnice, že do doby vyjednání nové ponechá zaměstnancům pro lepší atmosféru jednání veškeré nároky nad rámec Zákoníku práce beze změny.

Protože vyhlášení stávkové pohotovosti předsedou odborové organizace RN Františkem Kunešem považujeme v kontextu výše uvedeného a v probíhajícím a dosud korektním jednání za iracionální a unáhlené, nepřipravuje nemocnice v tuto chvíli žádné konkrétní opatření. Při úpravách mezd jsme poskytli více, než definuje vládou strzené memorandum, učinili jsme další vstřícné nabídky a jsme připraveni dál věcně a férově jednat.  Totéž ovšem očekáváme i od našeho partnera pro jednání." 

Kontakt

Bc. Jiří Kokoška

PR a komunikace Nemocnice Plzeňského kraje
+420 777 315 018
jiri.kokoska@nemocnicepk.cz

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2018 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.