Sbírka pro Matildu vynesla 13 tisíc. Pomohou s výcvikem psů pro nevidomé

Nemocnice Plzeňského krajeStodská nemocnice
20. 4. 2018

Stodská nemocnice se dlouhodobě věnuje podpoře osob s těžkým zrakovým postižením. A připojuje se i veřejnost, za což děkujeme. Díky ní tak mohli zástupci Nadačního fondu Mathilda ve čtvrtek 12. dubna převzít 13.195 korun získaných ze sbírky probíhající v nemocnici od loňského března.  Prostředky budou sloužit k pořízení a výcviku vodících psů pro nevidomé, neboť Stodská nemocnice spolupracuje se zmíněnou nadací v rámci Projektu Vodící pes.

Nadační fond Mathilda (www.mathilda.cz) pomáhá zrakově postiženým již mnoho let. NF Mathilda se jmenuje podle své patronky a zakladatelky, hraběnky Mathildy Nostitzové. Paní Nostitzová se narodila na zámku v Plané u Mariánských Lázní. I když většinu života prožila v zahraničí (její manžel zastával úřad velvyslance Suverenního řádu maltézských rytířů v České republice) neztratila nikdy pouto „k rodné hroudě“. I když v současné době pobývá střídavě v České republice a Itálii, podařilo se jí osobně podpořit v Čechách a na Moravě mnoho projektů pro hendikepované (kromě jiného se stala např. patronkou Klubu držitelů vodicích psů).

Finanční sbírka ve Stodské nemocnici v současné době i nadále pokračuje. Nemocnice jako celek má výrazné aktivity i v jiných projektech pro osoby se zrakovým postižením, zejména prostřednictvím projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“ podporovaným Evropskou unií (Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost).

Cílem nemocnice je vytvořit příznivé nemocniční prostředí pro všechny osoby s poruchou zraku a tím zvýšit dostupnost zdravotnické péče pro takto hendikepované občany.

Kontakt

Monika Součková 

manažerka kvality Stodské nemocnice
+420 778 528 760
monika.souckova@stod.nemocnicepk.cz

Bc. Jiří Kokoška

PR a komunikace Nemocnice Plzeňského kraje
+420 777 315 018
jiri.kokoska@nemocnicepk.cz

 


Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.