10 let v novém - hlavní budova Klatovské nemocnice slaví výročí

25. 11. 2022

VÝROČÍ, KRÁTKÁ INFORMACE

Představitelé Plzeňského kraje, města Klatovy, stavební firmy Metrostav, ale především zástupci zdravotníků Klatovské nemocnice si včera připomněli desáté výročí zprovoznění současné hlavní budovy nemocnice. Takzvaný monoblok se zprovoznil v říjnu a listopadu 2012. Letos tedy slaví 10 let. Za tuto dobu se v nové nemocniční budově narodilo přes 7700 dětí a provedlo zhruba 52,5 tisíce operací. Nemocnice neustále modernizuje přístrojové vybavení a chystá další stavební investice. Mimo jiné i přístavbu právě hlavní nemocniční budovy.

O výstavbě nové nemocniční budovy Klatovské nemocnice se uvažovalo od počátku milénia, resp. od roku 2002, kdy vznikly kraje, které se zároveň staly novými zřizovateli do té doby okresních nemocnic. Plzeňský kraj v té době ještě dokončoval spolu se státem výstavbu zcela nové nemocnice v Domažlicích (zprovoznění 2006). Mezitím už ale připravoval studie nové klatovské nemocnice a hledal i vhodné formy financování. Vytvořil mimo jiné rezervní fond pro výstavbu nemocnice a rozhodl se požádat o dotaci z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

O výstavbě rozhodli tehdejší krajští zastupitelé v roce 2008. O rok později se začalo stavět. Společnost Metrostav, která vzešla z veřejné zakázky jako hlavní dodavatel stavby, předala kraji novou budovu do užívání v září 2012.

První pacienti v ní byli ošetřeni 8. října 2012, kdy se zprovoznila část ambulancí, operační sály, trakt intenzivní péče a radiodiagnostické oddělení, které v té době působilo kvůli zachování dostupnosti na novém ale i na původním místě. V dalších dnech následovaly chirurgie a ortopedie, dále gynekologicko-porodnické oddělení a pediatrie, po nich interní oddělení a specializované odbornosti neurologie, oční a ORL a v závěru října ještě rehabilitace. Do plného užívání se monoblok dostal v listopadu, kdy se do něj přestěhovaly i lékařské pokoje a vůbec personál. A jako poslední z veřejných částí se v listopadu otevřela i lékárna.

Mimo hlavní budovu zůstalo oddělení psychiatrie, plicní, lůžka následné péče, nukleární medicína, klinické laboratoře, transfuzní pracoviště, dialýza, anatomicko-patologické oddělení a část ambulancí.   

Cena

Nová budova Klatovská nemocnice stála včetně přístrojového vybavení 1424 milionů. Dvě třetiny této sumy zaplatil investor nemocnice, tedy Plzeňský kraj. Zbylou částku pak pokryla dotace ROP. Samotná stavba stála zhruba dvě třetiny z celkové částky. Třetinu stálo zejména přístrojové zdravotnické vybavení, nábytek, IT, telefonní ústředna, služby související s výstavbou a vybavením či dokončovací práce.

Zaměstnanci

V době zprovoznění měla nemocnice přes 670 zaměstnanců na přibližně 630 pracovních úvazků. Přes 80 procent činil zdravotnický personál a především nelékařští zdravotníci. Přímo v novém monobloku našlo práci 85 procent všeho personálu nemocnice. 

Kapacita nemocnice

Po plném spuštění disponovala nemocnice celkem 318 lůžky. V nové budově jich bylo 236 lůžek, všechny v režimu akutní nebo intenzivní péče.

      

Monoblok v číslech 

Zastavěná plocha

18 135 m2

Obestavěný prostor

94 300 m3

Cena výstavby a vybavení

1424 mil. Kč (Plzeňský kraj – 981 mil. Kč, ROP NUTS II Jihozápad – 443 mil. Kč)

Hlavní oddělení / pracoviště

ARO, dětské, gynekologicko-porodnické, chirurgie, interna, JIP + DIP, lékárna, oční, ORL a chirurgie hlavy a krku, ortopedie, neurologie, RDG, rehabilitace

Počet lůžek

236 (výhradně standardní lůžka - akutní a intenzivní péče)

Parkovací místa 

201 v parkovacím domě, 48 kolem nemocnice (především pro invalidní osoby a zdravotnické vozy)

Počet místností v objektu

997

Operační sály

11 (3 zákrokové, 3 hlavní operační, 1 oční zákrokový, 1 gynekologický, 1 gynekologický sekční, 2 porodní)

Kusů zdravotnické techniky

cca 3700

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2023 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.