Krajské nemocnice jsou připraveny na pacienty s příznaky nákazy koronavirem

26. 2. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

V souvislosti s nárůstem počtu nakažených novým koronavirem v Evropě se na případné pacienty s příznaky nemoci připravují i Nemocnice Plzeňského kraje. Všechny nemocnice mají v tuto chvíli zpracovaný závazný dokument popisující postup organizace ošetření, vyšetření a předávání informací v případě pacientů s možnou infekcí koronavirem. Nemocnice si také vytvořily zásoby ochranných pomůcek a prostředků, které zabraňují přenosu nemoci a jsou určené jak pro pacienty tak i personál.

Nemocnice už v lednu vydaly upozornění pro osoby, které přicestovaly z oblastí nákazy koronavirem. Mimo Čínu jsou dnes těmito oblastmi také Jižní Korea a severní oblasti Itálie (aktuálně na www.nemocnicepk.cz/koronavirus). V upozornění je popsáno, jak by se lidé měli po návratu z rizikových destinací chovat. „Například, pokud zatím nemají příznaky, měli by dle doporučení krajské hygienické stanice zůstat v inkubační době doma. A pokud mají horečku, dušnost či kašel, tak by měli kontaktovat klinická pracoviště infekčních nemocí,“ popisuje šéf krajských nemocnic Marek Kýhos

Pokud by se pacient ocitl v krajské nemocnici a měl by klinické i epidemiologické příznaky, okamžitě by byl on sám i ošetřující personál vybaven ochrannými prostředky, které jsou připravené na všech stěžejních pracovištích včetně příjmových ambulancí a odděleních intenzivní péče.

„Pacient by dostal respirační masku, jednorázové rukavice, čepici, empír a návleky. Následně by byl izolován, buď přímo v prostorách ambulance, kde je vyšetřován, na izolačním pokoji nebo v případě ohrožení životních funkcí na odděleních ARO v izolačním boxu,“ popisuje ředitel Domažlické nemocnice a specialista na urgentní medicínu Petr Hubáček.

V ochranném balíčku pro personál je filtrační polomaska neboli respirátor a brýle, popřípadě v některých nemocnicích nově i ochranný štít, dále ochranný oblek, plášť, speciální rukavice a čepice. „Personál také okamžitě zajistí, aby byl omezen počet zdravotníků, kteří se dostanou do styku s pacientem. A sami sníží počet přístupů k pacientovi na klinicky nutné výkony,“ říká Petr Hubáček.

Dále musí zdravotníci kontaktovat nemocničního epidemiologa, krajskou hygienickou stanici, vedení nemocnice a Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň, s níž dohodnou další postup v léčbě a případně transport nemocného na toto pracoviště nebo na jiné specializované kliniky.

Krajské nemocnice mají trvale  standardní zásoby ochranných pomůcek pro infekční pacienty i pro personál. Během února ale tyto zásoby rozšířily. 

Klinické příznaky

  • horečka >38°C
  • kašel a poslechový nebo RTG nález oboustranného postižení plicního parenchymu nebo ARDS

Epidemiologické příznaky

  • pozitivní epidemiologická anamnéza = pobyt v zasažené oblasti ≤14 dní před objevením prvních příznaků (dle aktuální epidemiologické situace)
  • těsný kontakt s osobou splňující výše uvedená klinická kritéria a epidemiologické kritérium
Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.