Memorandum podpoří rozvoj nemocnic

Nemocnice Plzeňského krajeDomažlická nemocniceNemocnice HoražďoviceKlatovská nemocniceRokycanská nemocniceStodská nemocniceNemocnice Svatá Anna
15. 4. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Plzeňský kraj, ředitelé nemocnic akutní péče, starostové měst, kde nemocnice sídlí, a zástupce Nemocnic Plzeňského kraje podepsali memoranda, jejichž smyslem je deklarace spolupráce na rozvoji nemocnic. Jedná se konkrétně o Klatovskou nemocnici, Domažlickou nemocnici, Stodskou nemocnici a Rokycanskou nemocnici.

Máme zájem na poskytování další podpory pro činnost a rozvoj nemocnice, s cílem posílit pozici nemocnice jakožto silného a stabilního zdravotnického zařízení a perspektivního zaměstnavatele," uvádí se v memorandech. Každé z měst – Klatovy, Domažlice, Stod a Rokycany – spolu s Plzeňským krajem se v memorandu zavazují podpořit rozvoj nemocnic například zkvalitněním a zkrácením dopravní dostupnosti nemocnice pro občany z širšího okolí či podporou bydlení pro zaměstnance nemocnice v místě samém.

Plzeňský kraj bude dále rozvíjet všechny své nemocnice. V současné době zažívá zdravotnictví v celé zemi těžké časy, zejména kvůli nedostatku zdravotnického personálu a lékařů. Abychom tyto problémy překonali, je pro nás nezbytně nutné spolupracovat se starosty měst a obcí," říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Ti, kteří jednotlivá memoranda podepsali, také tímto aktem vytvořili pracovní skupinu. Tato pracovní skupina bude průběžně spolupracovat na dosažení cílů uvedených v memorandu a jednou ročně se na společném jednání budou také vyhodnocovat dosažené výsledky a budou zde také konzultovány další možnosti rozvoje a podpory na následující období.

Pracovní skupiny (zároveň podpisy pod memorandy)

Klatovská nemocnice
 • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje
 • Rudolf Salvetr – starosta města Klatovy
 • Jiří Zeithaml – předseda představenstva Klatovské nemocnice, a. s.
 • Marek Kýhos – předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Domažlická nemocnice
 • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje
 • Zdeněk Novák – starosta města Domažlice
 • Petr Hubáček – předseda představenstva Domažlické nemocnice, a. s.
 • Marek Kýhos – předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

  

    
Stodská nemocnice
 • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje
 • Jiří Vlk – starosta města Stod
 • Alan Sutnar – předseda představenstva Stodské nemocnice, a. s.
 • Marek Kýhos – předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Rokycanská nemocnice
 • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje
 • Václav Kočí – starosta města Rokycany
 • Jaroslav Šíma – předseda představenstva Rokycanské nemocnice, a. s.
 • Marek Kýhos – předseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.