Očkování: Vše, co potřebujete vědět

Také nemocnice Plzeňského kraje se v lednu zapojily do očkování proti onemocnění covid-19, tedy do očkování, které má v první řadě pomoci lidem snáze vzdorovat případné nákaze a za druhé má umožnit vrátit život nejen v České republice zpět do normálního stavu. Snahou nás všech v krajských nemocnicích je, aby očkování bylo co nejefektivnější a pro vás co nejsrozumitelnější, i když bohužel řadu věcí neumíme ovlivnit. I proto vám ale na této stránce nabízíme všechny důležité a průběžné aktuální informace k očkování tak, abyste vždy měli přehled o všem zásadním k očkování v našem regionu. 

Infolinky

1221 - Registrace a rezervační systém MZČR - celostátní linka

374 721 689 - Pomoc s registrací a rezervací v Plzeňském kraji 

377 062 377 - Infolinka k obecným dotazům k očkování

(777 315 018 - Obecné dotazy k očkování v nemocnicích Plzeňského kraje)

Očkovací místa nemocnic Plzeňského kraje 

Klatovská nemocnice

Domažlická nemocnice

Rokycanská nemocnice 

Stodská nemocnice

Nemocnice Svatá Anna

Nejčastější dotazy

Aktuální

Po aplikaci první dávky si můžete na našich doběrových místech (!!! není automatické) vyžádat vystavení kartičky potvrzující aplikaci očkovací dávkou. 

Po aplikaci 2. dávky vám bude vystaven Certifikát o dokončení očkování dle Mimořádného opatření MZČR č. 1595/2021, kterým se můžete kdykoli později prokazovat, že vám bylo provedeno očkování. Certifikát je vám primárně zaslán mailem na vaši adresu v rezervačním systému nebo je ke stažení na portálu OČKO. Očkovací místo ho tiskne jen na vyžádání.       

Pokud je zájemce o očkování nemocný a blíží se jeho termín očkování (ať už první či druhou dávkou), měl by tento zájemce kontaktovat svého praktického lékaře. Lékař vyhodnotí, zda tato osoba k očkování může nebo nikoli. V případě podezření na onemocnění covid je nezbytné, aby byl proveden přímo PCR test. Pokud je nemoc covid prokázána, očkování nelze provést (ani první, ani druhou dávkou).

V případě, že má jít nemocný k první dávce očkování, musí tento termín zrušit v centrálním rezervačním systému. V případě, že má jít nemocný už k druhé dávce očkování, je nutné tento druhý termín zrušit telefonicky na očkovacím místě (kontakty výše nebo 777 315 018).

Po skončení nemoci covid se lze znovu rezervovat k očkování nejdříve 14 dní po ukončení izolace.  Obecně se ale doporučuje odložit očkování první i druhou dávkou až 90 dnů po ukončení izolace (ideálně konzultovat s praktikem). 

Zájemce o očkování (aktuálně lidé nad 70 let, pedagogičtí pracovníci a zdravotníci) si vytvoří v první kroku registraci (popis kde a jak níže). Při registraci zadá hlavní iniciály včetně rodného čísla a kontaktů a zvolí si preferované očkovací místo. Tím pro zájemce proces objednávání prozatím končí.   

Ve chvíli, kdy se ve vybraném očkovacím místě uvolní volné termíny očkování nebo někdo jiný zruší svůj termín, pak teprve přijde zájemci SMS (a v ní PIN2) s nabídkou možnosti rezervace volného resp. více volných termínů. SMS se posílají zájemcům podle věku, tzn. jako první ji obdrží ti nejstarší (také zájemci z profesních skupin jsou zváni dle věku). Prosíme proto zájemce resp. jejich blízké, sledujte pečlivě telefony a v případě nabídky se snažte rychle reagovat, abyste si mohli vybrat nejvhodnější termín nebo aby uvolněné termíny nepřišly vniveč. Děkujeme. 

Rezervaci je třeba provést do termínu očkování, nejpozději však 72 hodin od obdržení SMS výzvy. Pokud z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, platnost výzvy zaniká a vrátíte se zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa. Toto lze opakovat nejvýše dvakrát. Pokud ani potřetí nevyužijete výzvu k rezervaci termínu, registrace vám zaniká. 

Pokud máte k systému dotazy, obracejte se na infolinku ministerstva zdravotnictví 1221. Nemocnice jsou stejně jako vy pouhými uživateli

V současné době se v Čechách i v Plzeňském kraji používají tři typy vakcíny. Všechny se aplikují ve dvou dávkách.

 • Comirnaty od Pfizer/BioNTech (v ČR od 12.2020) dvoudávková po 21 až 28 dnech - podrobnosti zde
 • Moderna (2.2021) dvoudávková po 28 až 35 dnech - podrobnosti zde
 • AstraZeneca (2.2021) dvoudávková po 28 až 84 dnech - podrobnosti

Dále má ČR nasmlouvané vakcíny Johnson&Johnson (jednodávková). O používání dalších vakcín (např. Sanofi, Sputnik V, CureVac aj.) se hovoří na úrovni EU, ale nejsou zatím schválení nebo k dispozici pro evropský trh. Všechny tři současné vakcíny jsou bezpečné, velmi účinné a hodí se pro očkování všech věkových skupin obyvatel.   

V nejbližším období se bude očkovat buď v očkovacích centrech, nebo v místech, kde se nachází zaměstnanci a klienti prioritních skupin, např. domovy pro seniory, se zvláštním režimem, vybrané instituce, školy apod.). Očkování veřejnosti mimo profesní prioritní skupiny v místě jejich bydliště se teprve plánuje. Pravděpodobně k němu dojde až ve chvíli, kdy bude k dispozici jiná očkovací látka, která má vhodnější podmínky pro skladování a přepravu a která má pouze jednu očkovací dávku, aby stačila jediná návštěva. Současná nejčastější vakcína Pfizer se očkuje ve dvou dávkách a přepravuje se v náročných teplotních intervalech. Do očkování v domácnostech by se měli zapojit praktičtí lékaři. Imobilní pacienti se zřejmě budou směřovat na ně.   

Registrace / rezervace (čtěte i aktuální)

K očkování je nutné se zaregistrova přes Centrální rezervační systém - Očkování proti COVID-19, který provozuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Systém má dva kroky - registrace a rezervace:

V systému postupujte podle pokynů systému. Pokud vám registrace nebo rezervace nefunguje nebo nerozumíte pokynům rezervačního systému, obracejte se na infolinku provozovatele rezervačního systému 1221. 

Ano, potvrzení rezervace včetně možnosti zrušení přichází mailem. Proto je třeba mailovou adresu vyplnit, i když to není povinný údaj, a před potvrzením raději dvakrát zkontrolovat. Pokud se domníváte, že rezervace proběhla úspěšně, ale mail nepřišel, ověřte si objednávku na lince 1221. V nemocnicích nemáme na kontrolu termínů kapacity. 

POZOR! Potvrzovací maily chodí někdy rovnou dva - každý na jiný termín. Není to chyba. Druhý termín nerušte.  Generuje se  automaticky kvůli druhé dávce. Vakcíny mají totiž dvě dávky. 

Kdo? (čtěte i aktuální)

Velmi zjednodušeně mají při očkování přednost:

 • osoby, které jsou vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu nejvíce ohroženy na zdraví (i životě), pokud by onemocněly nemocí covid.
 • osoby, které pečují o tyto lidi, tzn. zdravotníci, pečovatelé
 • osoby, které zajišťují bezpečnost a chod kritické infrastruktury země, vč. armády, policistů, hasičů, pedagogů, vězeňské služby apod. 

Očkovány nebudou

 • děti do 16 let (vakcína Pfizer) resp. 18 let (vakcína Moderna),
 • osoby, které prodělaly onemocnění covid 90 dnů před zvažovaným očkováním,
 • osoby, které byly 
 • těhotné a kojící ženy.

Očkování musí velmi citlivě posoudit lékař v případě

 • osob se silnými alergickými reakcemi,
 • osob s poruchami imunity.

Podrobnější informace pro uvedené skupiny

Ambulatní lékaře budeme očkovat dle objednávek v rezervačním systému. Ten by se pro ně měl otevřít podle našich posledních informací 22. ledna. Toto se netýká lékařů, kteří přímo spolupracují s nemocnicí a podílejí se na péči o nemocniční pacienty nebo jsou externími spolupracovníky očkovacích týmů. Tito lékaři jsou očkováni jako nemocniční zdravotníci v první prioritní skupině. 

Kde a jak?

V Plzeňském kraji vzniká 15 základních očkovacích center - sedm v Plzni, zbylá v dalších okresech kraje, převážná většina v nemocnicích. Zvažuje se i zřízení velkokapacitního očkovacího centra (pokud bude dostatek vakcín a potřeba takové centrum zřídit). Do očkování se ale zapojí i další subjekty, jako napříkad někteří praktičtí lékaři. 

Každý očkovací tým tvoří lékař, dvě zdravotní sestry a kvůli administrativní zátěži dva nezdravotníci. Očkovanou osobu čeká pohovor s lékařem resp. anamnéza a vyšetření zdravotního stavu dle anamnézy. Poté následuje aplikace vakcíny do paže. Následně je očkované osobě sdělen termín aplikace druhé dávky. Popsaný proces trvá přibližně 10 minut. Poté ale musí očkovaný počkat 30 minut v klidu kvůli případné reakci. 

Aktuálně z očkování v nemocnicích Plzeňského kraje 

3. 3. - Stodská nemocnice očkuje v kulturním domě Stod

Od čtvrtka 4. března se přesouvá očkovací místo z areálu nemocnice do kulturního domu Stod v blízkosti nádraží. Zájemcům o očkování tím nabídne větší komfort a lepší dostupnost, do budoucna se tím zajistí větší kapacita místa (až 300 osob denně) a hlavně se oddělí tok očkovaných lidí od pacientů nemocnice. Více: https://stod.nemocnicepk.cz/tiskove-zpravy/stodska-nemocnice-ockuje-od-ctvrtka-v-kulturnim-dome/ 


21. 2. - K očkování se mohou rezervovat další skupiny

Centrální rezervační systém k očkování proti nemoci covid umožňuje nově registraci skupiny pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení (od 27. února) a osoby starší 70 let (od 1 března). Návod, jak registraci provést a jaký je klíč zvaní zájemců najdete zde. V případě nejasností volejte infolinku CRS - 1221. 


15. 2. - Opět se očkuje první dávkou a otevírá se OM v Plané

V uplynulých dvou týdnech nebylo očkování první dávkou kvůli nedostatečným dodávkám vakcín možné. Všechny dodané vakcíny se použily na přeočkování druhou dávkou. Tu již dostal zdravotnický personál, rizikoví pacienti, záchranáři a klienti a zaměstnanci domovů pro seniory. V tomto týdnu budou přeočkováni také senioři nad 80, kteří absolvovali první kolo očkování v lednu. Jedná se zhruba o 1500 osob. Protože máme ale na tento týden až dva tisíce vakcín, můžeme naočkovat až pět stovek nových zájemců. Kromě Domažlic, Klatov, Rokycan a Stodu se nově zprovozňuje očkovací místo i v Nemocnici následné péče Svatá Anna v Plané. Více: https://www.nemocnicepk.cz/opet-se-ockuje-prvni-davkou-a-otevira-se-nove-ockovaci-misto-v-plane/ 


5. 2. - V pondělí 8. února začíná očkování druhou dávkou

Nemocnice Plzeňského kraje obdržely v prvním únorovém týdnu necelé dvě tisícovky dávek vakcín Pfizer. Budou použity výhradně k očkování druhou dávkou. Očkování v nemocnicích začalo 11. ledna a druhá dávka musí být aplikována ideálně po 21 až po 28 dnech, což je právě od 8. února. První dávkou bylo v krajských nemocnicích očkováno během ledna přes 3100 lidí (zejména zdravotníků a obyvatel domovů pro seniory a sociální péče). Pokud dorazí dostatek vakcín i v tomto týdnu, obnoví se v polovině února očkování první dávkou osob nad 80 let věku. 
Statistikyhttps://www.nemocnicepk.cz/pocty-covid-pacientu/ 


28. 1. - Omezuje se očkování první dávkou. Není vakcína

Krajské nemocnice tento týden neobdržely žádnou dodávku vakcíny Pfizer a není jistota, zda nějakou dostanou v příštím týdnu. Proto nebudou nemocnice Plzeňského kraje uvolňovat v rezervačním systému žádné nové termíny pro očkování seniorů první dávkou. "Máme očkovací místa, máme očkovací týmy, máme chuť očkovat, víme, že je spousta zájemců o očkování. Buhužel ale nemáme čím očkovat. Navíc se blíží termín, kdy budeme muset zahájit očkování zdravotníků druhou dávkou," uvedl mluvčí nemocnic Jiří Kokoška
Více: https://www.nemocnicepk.cz/kvuli-nedostatku-vakcin-se-omezuje-ockovani-prvni-davkou-nove-terminy-se-docasne-nevypisuji/ 


26. 1. - V Klatovech se nově očkuje v KD Družba 

Klatovská nemocnice přesouvá od úterý 26. ledna ve spolupráci s městem své očkovací místo z areálu nemocnice do kulturního domu Družba (Domažlická 767, Klatovy).
Více: https://www.nemocnicepk.cz/klatovska-nemocnice-ockuje-nove-v-kulturnim-dome-druzba/ 


25. 1. - Rezervační systém se otevře pro ambulatní lékaře

Kromě seniorů nad 80 let by se měl od úterý 26. ledna otevřít centrální rezervační systém první profesní skupině a to ambulatním lékařům a zejména pak praktickým lékařům, aby byli pročkováni mezi prvními zájemci a sami mohli začít s očkováním ve svých ambulancích. 
Více: https://www.nemocnicepk.cz/dnes-se-spusti-registrace-k-ockovani-pro-zdravotniky/ 


24. 1. - V NPK naočkováno 2260 lidí, z toho 700 seniorů 80+

Nemocnice Plzeňského kraje očkovaly poprvé o víkendu. Zatímco v polovině ledna byli očkováni především zdravotníci, v minulém týdnu se očkování přesunulo do domů sociální péče a začali se očkovat také zájemci, kteří se objednali přes centrální rezervační systém. 


22. 1. - Změna systému rezervací: Nejstarším zájemcům chodí nově nabídky volných termínům přes SMS

Páteční změna v centrálním rezervačním systému znamená, že po každém otevření volných termínů nebo zrušení rezeravce přijde zájemcům o očkování na daném odběrovém místě SMS s výzvou potvrzení rezervace na nové volné termíny. SMS se posílají zájemcům dle věku (od nejstarších). Neobdrží ji tedy všichni. Jen ti nejstarší a jen v takovém počtu, kolik je volných míst. Až když obeslaný zájemce nabídku nevyužije (zatím neznáme časový horizont, do kdy musí potvrdit), pak se neobsazená místa nabídnou dalším zájemcům opět dle věku. 


21. 1. - Na další dny máme 2000 vakcín - hlavně pro seniory

Dnes si Klatovská nemocnice převzala v Plzni 390 lahviček vakcíny (2 boxy), tedy zhruba 2200 dávek. Ještě dnes nebo v dalších dnech si z Klatov své podíly převezou i Domažlická, Stodská a Rokycanská nemocnice a také městská nemocnice v Sušici. Krajské nemocnice budou dále očkovat klienty v domovech pro seniory ale hlavně už i zájemce z rezervačního systému, tedy seniory ve věku nad 80 let. Termíny pro ně se budou uvolňovat postupně dle organizace očkování v jednotlivých zařízeních.


20. 1. - V pátek se změní funkčnost rezervačního systému

Změna má od 22. 1. zjednodušit cestu k volným termínům tak, aby zájemci hledající volná místa (resp. děti zájemců), nemuseli neustále sledovat rezervační systém. Měl by vzniknout pořadník, který bude na uvolněná místa automaticky přiřazovat registrované zájemce o očkování podle věku. Přednost budou mít zřejmě starší osoby. Po spuštění popíšeme podrobnosti.


18.1. - Začalo očkování lidí 80+. Vakcínu pro ně máme  

Krajské nemocnice začaly očkovat klienty domovů pro seniory i občany z domácností, kterým se podařilo objednat si termín přes centrální rezervační systém. V systému uvolnily čtyři krajské nemocnice (Domažlice, Klatovy, Rokycany a Stod) na tento týden bezmála 280 míst. Všechny byly během pár hodin obsazené. "Rádi bychom uvolnili více termínů, ale k tomu zatím nemáme dostatek očkovací vakcíny. Pro rezervované osoby samozřejmě vakcínu máme,“ uvedl mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.
Více: https://www.nemocnicepk.cz/zacalo-ockovani-lidi-nad-80-let-klientu-domovu-pro-seniory-i-objednanych-pres-rezervacni-system/ 


15.1. - Nemocnice PK uvolnily první místa pro veřejnost 

"Protože máme v krajských nemocnicích (bez Sušice) na týden necelou tisícovku dávek a musíme doočkovat zdravotníky v nemocnicích, záchranáře a dojednané klienty (nad 80 let) v domovech pro seniory a se zvláštním režimem, můžeme v rezervacích pro veřejnost uvolnit na příští týden jen zhruba 100 až 150 míst. Veřejnost i tak začneme očkovat v pondlí 18. ledna," říká mluvčí NPK Jiří Kokoška.  


14.1. - Nemocnice PK kraje mají dost jehel i stříkaček

Navzdory informacím v médiích mají nemocnice Plzeňského kraje dostatek injekčních stříkaček a jehel k očkování. "Vzhledem k tomu, že naše nemocnice mají týdně k dispozici jen necelou tisícovku vakcín, máme zásoby stříkaček i jehel na několik týdnů dopředu. Navíc další materiál je na cestě," říká mluvčí nemocnic Jiří Kokoška.    


13.1. - Nemocnice PK spotřebovaly první tisícovku vakcín

Očkována byla větší část zdravotníků krajských nemocnic (zdaleka ne všichni zájemci) a velká část rizikových pacientů.

Klatovská nemocnice dovezla druhé platíčko vakcín

Stejně jako před týdnem se jedná o plato se 195 lahvičkami vakcíny (od 975 do 1170 dávek). Bude se o ně dělit se všemi krajskými nemocnicemi akutní péče v Domažlicích, Stodu a Rokycanech a s nemocnici v Sušici.   


11.1. - V nemocnicích PK začalo očkování zdravotníků

První den očkování si personál ověřoval hlavně náročnost přípravy vakcíny, průběh očkování i administrativu. Vše probíhalo bez komplikací. Na řadu přišli především lékaři a sestry, kteří jsou nejčastěji v kontaktu s covidovými pacienty. Více: https://www.nemocnicepk.cz/v-nemocnicich-plzenskeho-kraje-zacalo-ockovani-zdravotniku/ 


8.1. - Do Klatov dorazila první dávka očkovací vakcíny

V Klatovech bude v mrazáku při -80°C do pondělí, kdy se rozběhne očkování ve všech nemocnicích Plzeňského kraje a v Nemocnici Sušice.
Více: https://klatovy.nemocnicepk.cz/tiskove-zpravy/do-klatov-dorazila-prvni-davek-ockovaci-vakciny-proti-nemoci-covid/ 


Zápatí - další informace

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.