Pandemie v krajských nemocnicích: 35 milionů vícenákladů, 250 hospitalizovaných

14. 7. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA, COVID - SHRNUTÍ

Zhruba 35 milionů korun je v současné době účet pandemie nemoci covid-19 v nemocnicích Plzeňského kraje. O tuto částku se od února do června navýšily výdaje krajských nemocnic v souvislosti s koronavirovou krizí. V částce jsou zahrnuty zvýšené mzdové náklady i nákupy ochranných pomůcek a vybavení covidových pracovišť. Nemocnice během pandemie hospitalizovaly 250 pacientů s podezřením na nákazu koronavirem.

Nemocnice Plzeňského kraje vyplatily nad rámec standardní mzdy za období od poloviny března zhruba do poloviny května svým zaměstnancům odměny ve výši téměř 14,5 milionu korun. „V této částce jsou zahrnuty příplatky 250 korun na hodinu pro zaměstnance, kteří pracovali přímo na covidových pracovištích, a dále jednorázové mimořádné odměny za nadstandardní aktivity spojené s nouzovým stavem,“ říká šéf krajských nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos.

Prostředky si rozdělili zdravotníci i nezdravotníci a to hlavně za práci na lůžkových odděleních a v ambulancích, kde se léčili a ošetřovali pacienti s podezřením na nákazu koronavirem, dále pracovníci odběrových míst a třeba též laboranti, kteří pracovali se vzorky pacientů odebraných v souvislosti s podezřením na nákazu.

Vícenáklady související s nákupem ochranných pomůcek a prostředků nad rámec běžného zásobení činí 14,6 milionu korun. „Důvodem je nejen obrovský nárůst spotřeby tohoto sortimentu, kam patří roušky, respirátory, ochranné obleky, brýle, rukavice, dezinfekce či ochranné štíty, ale také růst cen těchto výrobků při nástupu pandemie,“ vysvětluje Marek Kýhos s tím, že tyto vícenáklady budou dále růst. „I když hlavní vlna pandemie prozatím pominula, personál i pacienti budou i nadále používat ochranné prvky v mnohem větší míře, než bylo před pandemií běžné,“ doplnil.

Zbylé vícenáklady související s pandemií zahrnují zřízení a provoz covidových pracovišť včetně nákupů nových přístrojů a vybavení, například pro novou virologckou laboratoř.

Veškeré vícenáklady zatím hradí nemocnice z vlastních zdrojů. Očekává se ale, že se na nich bude podílet i systém zdravotního pojištění.  

Nemocnice kraje ošetřily během pandemie ambulantně několik stovek tzv. suspektních pacientů (pacienti, u nichž zdravotníci na triážních pracovištích zjistili příznaky nákazy a měli podezření na možnou nákazu koronavirem). 

Hospitalizováno bylo necelých 250 z těchto suspektních pacientů. Nákaza se ale naštěstí prokázala laboratorním vyšetřením jen u necelé desetiny z nich. Z vyšetřených zaměstnanců nemocnic se nákaza prokázala u 12 zdravotníků, přičemž ale někteří sami věděli, že se nakazili mimo nemocnici. „Přenos nákazy přímo v nemocnici mezi pacienty nebo z personálu na pacienty nebyl prokázán,“ říká závěrem Marek Kýhos

Na odběrových místech pro vyšetření nákazy koronavirem v krajských nemocnicích bylo od poloviny března do konce června odebráno zhruba sedm tisíc pacientů. Přes dva tisíce byli samoplátci. Nejvíce odběrů v celém kraji provedla Domažlická nemocice - přes 4200. Sestry Domažlické a Rokycanské nemocbnice se také podílely na provozu odběrových sanitek (mobilní odběry). 

   

Nemocnice PK a Covid-19 - Sled hlavních událostí

polovina února - v souvislosti s nárůstem počtu nakažených novým koronavirem v Evropě vypracovaly nemocnice Plz. kraje postup organizace ošetření, vyšetření a předávání informací v případě pacientů s možnou infekcí koronavirem.

Nemocnice si začaly jednotlivě vytvářet zásoby osobních ochranných pomůcek a prostředků (OOPP).  

od 3. března - nemocnice začaly masivně edukovat veřejnost jak jednat, pokud se někdo cítí být nakažen novým koronavirem, a zejména jak si v takovém případě zajistit lékařskou péči, a začaly pravidelně informovat o hrozbě nákazy na webech a na plakátech u vchodů do nemocnic. Vytvořily i grafiky v cizích jazycích.

od 10. března - nemocnice akutní péče vytvořily tzv. infekční nebo izolační ambulance, tedy ordinace s odděleným samostatným vchodem z venkovních prostor nemocnice, kam jsou odkláněni a kde jsou ošetřováni pacienti s podezřením na nákazu (klinické / epidemiologické příznaky) tzv. suspektní.

polovina března - nemocnice PK se  aktivně zapojovaly do spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje (KHS), která měla zajistit testování osob podezřelých na nákazu koronavirem. Kromě chodu odběrových míst (viz dále) vytvořil tým NPK zároveň pro KHS a všechny další zapojené subjekty (FN Plzeň, ZZS Pk, laboratoře a další nemocnice) objednávkový a informační systém pro vyšetření nákazy koronavirem vč. systému sdílení výsledků. 

od 14. března - Domažlická a Rokycanská nemocnice jako jedny z prvních v ČR poskytly odběrové sestry do mobilních týmů na náběry vzorků pro vyšetření onemocnění covid-19 u veřejnosti (osoby mimo pacienty a zdravotnický personál nemocnic). Řidiče a vozy poskytla ZZS Pk.

od 16. března - v souladu s nařízením vlády omezily nemocnice veškerou odkladnou / neakutní péči. Jednalo se zejména o kontroly chronických pacientů, konzultace v odborných poradnách a plánovanou operativu.

od 16. března - nemocnice akutní péče začaly vytvářet před hlavními vstupy kontrolní body, později triážní pracoviště, kde monitorují všechny příchozí pacienty. 

18. března - Rokycanská nemocnice zahájila jako první v kraji provoz stacionárního odběrového místa pro odběr vzorků ke zjištění nákazy koronavirem. Ke stejnému dni byla připravena odběrová místa a dle potřeb spouštěna také v dalších nemocnicích Plzeňského kraje v Domažlicích (spuštěno 20.3.,), v Klatovech (15.4.) a ve Stodu (nebyla potřeba spouštět).

od 21. března - Nemocnice akutní péče se staly pro spádové oblasti výdejními místy ochranných prostředků pro poskytovatele zdravotní péče. 

25. března - v Klatovské nemocnici zahájila provoz virologická laboratoř pro zjišťování nákazy novým koronavirem ze vzorků z odběrových míst v krajských nemocnicích. Po fakultní nemocnici se jednalo o druhé místo v kraji, kde se testování vzorků začalo provádět. 

od 27. března - nemocnice vyčlenily vybrané lůžkové kapacity pro příjem tzv. covidových pacientů, tedy pacientů, u nichž je podezření na nákazu nebo je u nich nákaza potvrzena. 

březen / duben - Nemocnice Plzeňského kraje nakoupily 100 tisíc respirátorů FFP2 (po ústenkách nejpoužívanější typ OOPP v nemocnicích). Dodány byly na přelomu dubna a května. Mimo tuto velkou dodávku nakupují nemocnice OOPP pravidelně a průběžně. 

25. dubna - Domažlická a Klatovská nemocnice jako první na západě Čech připravily kompletní organizaci vyšetření na onemocnění Covid-19 i pro samoplátce.

duben/květen - rozvolňování opatření - obnova neakutní péče

polovina května  - ukončení provozu třídicích pracovišť, úplná obnova standardního provozu  

polovina června - ukončení omezení návštěv

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.