Primář Jiří Navrátil: Klatovsko je výjimečné lůžkovou psychiatrií, zároveň ale i nedostatkem ambulancí

23. 9. 2021

ROZHOVOR, PSYCHIATRICKÁ PÉČE

Fanoušci televizního seriálu Policie Modrava jeho postavu určitě znají. Tvář asi ne. Roli primáře psychiatrického oddělení Klatovské nemocnice totiž v seriálu ztvárnil herec Jaromír Meduna. Originální primář MUDr. Jiří Navrátil přispěl s kolegy do seriálu jen některými rekvizitami a je také jeho pravidelným divákem. Proto se rozhovor s ním týká víc než seriálu skutečné psychiatrické péče na Klatovsku v době pandemie a těsně po její jarní vlně. 

V Klatovech se natáčí další řada seriálu Policie Modrava. Vedlejší roli v něm příležitostně hraje i psychiatrické oddělení vaší nemocnice. Sledujete také tento seriál?

Ano, seriál se mi moc líbil a v premiérovém vysílání jsem jeho řady pravidelně sledoval. Rád se podívám občas i na reprízy. Se zájmem jsem občas nahlédl i při natáčení v prostorech naší nemocnice a měl jsem možnost pohovořit i s některými herci.

Jak se vám líbí výkon herce Jaromíra Meduny, který hraje primáře psychiatrického oddělení?

Přímo s panem Medunou jsem neměl možnost se při natáčení setkat a ani jsem před natáčením netušil, že v seriálu bude vystupovat jako lékař psychiatrického oddělení. K vytvoření správné atmosféry naše oddělení sice přispělo i některými rekvizitami, ale přímo na psychiatrickém oddělení natáčení neprobíhalo. Štáb točil v jiné budově. Herecký výkon pana Meduny si netroufnu hodnotit, ale k některým věcem bych z odborného hlediska výhrady měl.

Říká se, že seriál je nejsledovanější na Klatovsku, protože v něm lidé poznávají různá zákoutí regionu a hlavně Šumavy? Je to i váš případ? Máte rád Šumavu?

Šumavu mám moc rád a již jako kluk jsem jezdil s rodiči na letní i zimní dovolenou a na letní prázdninový tábor do oblasti Srní. Později jsem na Šumavu začal jezdit i s vlastní rodinou a patří stále mezi naše oblíbené cíle výletů. A je pravda, že krajina je jedním z důvodů, proč na seriál koukám.  

Když přejdeme od seriálu k realitě, je v rámci péče o psychické zdraví Klatovsko nějak výjimečné? Třeba v souvislosti s krásnou přírodou Klatovska - nemá pozitivní vliv na psychické rozpoložení obyvatel?

Takto bych to nespojoval. Pokud je náš region v něčem odlišný, tak v tom, že v rámci naší nemocnice působí psychiatrické lůžkové oddělení. To je pro region velká výhoda. Mnoho českých nemocnic, i takto velkých jako klatovská, své psychiatrické oddělení nemá a tato péče se tak více centralizuje do velkých léčeben, což není úplně ideální. Bohužel na druhou stranu nedisponuje region dostatečným množstvím ambulantních specialistů. Pacienti tak míří ve větší míře přímo k nám. Někdy to způsobuje delší čekací doby na ambulantní vyšetření, v některých případech dokonce směřujeme pacienty k vyšetření i do Plzně. Aby to tak nebylo, rádi přijmeme na oddělení nějakého zkušeného kolegu. Myslím, že můžeme nabídnout velmi příjemné pracoviště, které letos zase o něco pozvedly nové lékařské pokoje.  

Rekonstrukce lékařských pokojů

Klatovská nemocnice zrekonstruovala lékařské pokoje psychiatrického oddělení, které sídlí v jedné z původních budov areálu mimo nový monoblok. Mají novou dispozici, okna a vlastní sociální zařízení.  Investice vyšla na 700 tisíc korun. Pro lékaře oddělení je lékařský pokoj důležitým pracovištěm. Zpracovávají zde výsledky vyšetření, píší zprávy, zvažují a připravují vhodné postupy léčby a vizity. V případě nočních nebo víkendových služeb zde také odpočívají.

Jak pandemie nemoci covid ovlivnila vámi poskytovanou péči a chod pracovišť?

Naše ambulance poskytuje akutní péči, proto fungovala po celou dobu pandemie, i když s omezeními. Na jednu stranu se jednalo o hygienicko-epidemiologická opatření, aby se omezilo riziko přenosu nákazy. To znamená, že pacienti přicházeli individuálně v předem domluvený termín, aby se minimalizovalo setkávání v čekárně. Jednalo se o akutní pacienty nebo například psychotiky léčené depotní injekcí. V dalších případech byla ale poskytována i distanční péče, kdy jsme řešili s pacienty jejich potíže telefonicky, nebo jsme rozesílali elektronické recepty.

Také chod lůžkové části zůstal zachován. Na oddělení jsme poskytovali péči i covidovým pacientům, kteří byli v izolačním pokoji. Obložnost byla, pravda, v loňském roce nižší. Ale to nejen u nás. Pacienti se obecně obávali přenosu nákazy v lůžkových zařízeních. A museli jsme také omezovat péči i v důsledku karantén. V letošním prvním pololetí jsme už ale dosáhli v počtu příjmů i ošetřovacích dnů úrovně z roku 2019. 

Jaké psychiatrické diagnózy nejvíce přinesla pandemie?

Lidé obecně vyjadřovali větší, až úzkostlivé, obavy o své zdraví, strach z nákazy, z úmrtí. Informace z odborných kruhů popisují větší výskyt depresivních stavů, poruch spánku, soustředivosti, pozornosti. Konkrétně v naší ambulanci jsme ale větší výskyt nemocných s těmito potížemi nezaznamenali. 

   
A zaznamenali jste po skončení třeba té poslední jarní vlny pandemie nárůst pacientů, jejichž potíže souvisely právě s covidem?

Nelze říci, že by přibývalo kvapem nových pacientů. Je ovšem pravda, že z důvodu předchozí omezené dostupnosti péče nebo u některých pacientů z důvodů odkládání péče, se dostávají někteří pacienti k léčbě nebo hospitalizaci později, než by bylo potřeba, a mají pak rozvinutější stádium nemocí, a někdy s dalšími komplikacemi.

Sledovali jste u nějakého typu psychiatrických potíží i zlepšení nebo pokles?

Odborné zdroje uvádějí mírný pokles v užívání alkoholu způsobený zejména jeho omezenou dostupností při uzavření restaurací. My jsme tu ovšem statisticky významnou změnu ve výskytu potíží spojených s užíváním alkoholu nezaznamenali.

Doba koronakrize byla po psychické stránce vyčerpávající. Jak jste to vnímal vy?

Období pandemie pro mne bylo určitě jedním z nejsložitějších období mé profesní kariéry. Bylo vyčerpávající psychicky i fyzicky. Pro všechny přinášelo každý den spousty nových poznatků, informací, ale i léčebných postupů, které bylo nutno pružně začleňovat do provozu oddělení, trpělivě vysvětlovat pacientům naše postupy a omezení, která museli strpět. Obzvláště u duševně nemocných pacientů bylo toto často velmi náročné. U covid pozitivních pacientů jsme pak museli používat ochranné obleky a pomůcky, což přináší značný diskomfort pro personál.

Pokud jako občan Klatovska cítím, že potřebuji pomoc psychiatra, jak se mám zachovat?

Postup je stále stejný, bez ohledu na pandemii či protiepidemická opatření. Každý by se měl v první řadě obrátit na svého praktického lékaře, který by měl být schopen nekomplikované duševní potíže léčit sám, a řada z nich to umí skvěle. Pokud potíže přesahují jeho odbornost, umí poradit, kam se má pacient obrátit. Pacienti z neznalosti volají často o radu přímo na psychiatrické lůžkové oddělení, což není správný postup. Praktický lékař by měl vědět, kde působí odborní lékaři všech profesí v jeho regionu. A pacienti by se za takové potíže neměli stydět a vyhledat pomoc a radu včas. Zkrátí to jejich utrpení a dobu léčení.

Už jste naznačil, že v době pandemie hrál telefon důležitou úlohu. Jak funguje psychiatrické poradenství a péče přes sluchátko?

Distanční péči mnoho pacientů přivítalo a dožadují se jí i nadále. Pro psychiatra je ale osobní kontakt s pacientem důležitý a často nenahraditelný, protože lékař si všímá i neverbálních projevů pacienta například jeho mimiky, což v mobilu poznat není. V tomto ohledu je ale vlastně omezující i nošení roušek a respirátorů.

 

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.