Primář laboratoří KN Richard Pikner: S hrdostí lze říci, že kvalitou vybavení patříme k předním pracovištím v ČR

6. 6. 2019

ROZHOVOR, INVESTICE, NAŠI LIDÉ

Nemocnice v Klatovech jako víceoborová okresní nemocnice bude mít letos na podzim 105 let. Oddělení klinických laboratoří, které zde vzniklo v roce 2005,  je tak mezi hlavními odbornostmi spíše benjamínkem. Ovšem pouze věkem. Strukturou a kvalitou poskytovaných vyšetření se řadí mezi elitní nemocniční laboratoře. Významně tomu napomohly nákupy nových přístrojů v rámci zkvalitnění návazné péče. 

„Nejenže došlo k obměně starších typů, ale oddělení se podařilo dovybavit také několika unikátními přístroji. S hrdostí lze říci, že kvalitou vybavení nyní patříme k předním pracovištím v České republice,“ MUDr. Richard Pikner, Ph.D. (na snímku), místopředseda České společnosti klinické biochemie a primář oddělení, které poskytuje vyšetření nejen pro samotnou Klatovskou nemocnici, ale řadu specializovaných také pro další krajské nemocnice, případně i ambulantní specialisty v regionu.

Oddělení pořídilo 77 přístrojů za 34 milionů korun. Mezi nimi je i vůbec nejdražší celek všech těch nákupů napříč Klatovskou, Domažlickou i Stodskou nemocnicí. O jaký přístroj se jedná a k čemu slouží?

Je jím hmotnostní spektrofotometr MALDI-TOF Biotyper, který stál sedm milionů korun a využívá ho pracoviště lékařské mikrobiologie. Je to unikátní přístroj určený k identifikaci bakterií a kvasinek z biologického materiálu. Tento přístroj zpřesňuje a zkracuje určení typu bakteriálního onemocnění o 24 hodin, tedy o polovinu běžného času, což je z medicínského hlediska velice významné zkrácení. A navíc dokáže u některých bakterií už rovnou napovědět možnou citlivost k antibiotikům. Díky tomu všemu se ošetřující lékař dozví mnohem dříve možnou příčinu onemocnění, a bude tak moci dříve a zároveň přesněji zahájit odpovídající léčbu. V konečném důsledku to znatelně zlepší péči o několik tisíc pacientů nejen v Klatovské nemocnici, ale i v ostatních krajských nemocnicích, pro které tato vyšetření také provádíme.

Vše probíhá tak, že do laboratoře je doručen běžný biologický materiál jako různé výtěry či stěry ran, vzorky moče, krve a podobně. Ty jsou následně kultivovány 24 hodin, a pokud vyrostou v kultivačním médiu příslušné kolonie baktérií, jsou následně analyzovány právě v tomto novém přístroji. Ten zjednodušeně rozloží bakterie na malé částečky a během pár desítek vteřin zanalyzuje tyto částečky, jejich detailní hmotnostní spektrum porovná  se svoji ojedinělou rozsáhlou databází. Tím velmi přesně určí, o jakou bakterii se jedná. Dosud tato druhá fáze určení bakterií trvala několik hodin nebo i celý den a významně zaměstnávala laboranta.

Zkrácení a zpřesnění vyšetření vzorků umožňuje i nový systém GeneXpert? Čím ten se přesně zabývá?

Je to stoprocentně automatizovaná platforma pro molekulární analýzy DNA a RNA. Systém generuje přesné výsledky ve velmi krátkém čase a s minimálním rizikem kontaminace. Nachází využití při velmi rychlé diagnostice, v intervalu od zhruba 30 do 60 minut, u nebezpečných bakterií a virů, jako jsou chřipky, respirační viry, původci těžkých bakteriálních průjmů, streptokok B, chlamydie, HPV viry a další. Opět ten dosavadní postup byl delší a komplikovanější.

     

Systém pro molekulární analýzy DNA a RNA GeneXpert

     

A pokud se zeptám na „záměnu“ starších přístrojů za nové zařízení nové generace?

Biochemické pracoviště vymění 14 let starý biochemický analyzátor za nový, současně získá novou linku na automatické vyšetření moči a močového sedimentu pomocí automatické obrazové analýzy včetně fázové mikroskopie, která pomáhá určit původ červených krvinek v moči.

A pozadu nezůstává ani pracoviště kostního metabolizmu, které získá nový přesněji měřící Celotělový kostní denzitometr. Větší rychlost vyšetření ocení zase tisíce pacientů ročně. Lékaři uvítají vyšší přesnost. Přístroj přináší některé zcela zásadní inovace a to možnost detekce rozsahu zavápnění aorty, stejně jako systém na identifikaci zlomenin obratlů s několikanásobně menší radiační zátěží než klasický rentgenový snímek. Dále také umí mapovat plošnou mikrohustotu kosti, jako zcela nový parametr posuzování rizika zlomenin.

Sportovce ať profesionální či amatérské by mohla zaujmout možnost jednoho z nepřesnějších měření množství svalové, tukové a kostní tkáně s možností srovnání v čase. Toto měření je hlavně využíváno u vrcholových sportovců a pacientů ambulancí poruch výživy a dietologů.

Hmotnostní spektrofotometr MALDI-TOF Biotyper
    

A kdybyste měl zmínit ještě jednu úplnou novinku?

Zcela nově do nemocnice instalujeme tři přístroje POCT k rychlému stanovení parametrů vnitřního prostředí (pH), krevních plynů, základních iontů včetně novorozeneckého bilirubinu a to z méně než jedné desetiny mililitru krve. Tyto přístroje budou umístěny přímo na novorozeneckém oddělení, multioborové JIP a hemodialyzačním středisku. Několikanásobně tak zrychlíme dostupnost výsledků pro malé či ohrožené pacienty z desítek minut na desítky vteřin. Lékaři budou moci rychleji reagovat na měnící se zdravotní stav svých pacientů. U novorozenců pak stačí naprosto minimální množství krve - pár kapek. Cenou za kvalitu jsou vyšší provozní náklady, přesto tyto přístroje neodmyslitelně patří do moderních a kvalitních nemocnic 21 století.

A ještě bych nechtěl vynechat další unikátní přístroj, který jen tak v nemocnicích nenajdete, a to automatický tromboelastograf ROTEM. Přístroj je unikátní, rychlý a přesný v detekcích poruch krevní srážlivosti u závažných onemocnění spojených s poruchou krevní srážlivosti. Umožňuje pravidelně monitorovat probíhající poruchu a rychle tak léčebně reagovat. Přístroj bude užíván pouze u pacientů se závažnými poruchami krvácení. Doufáme, že jich bude co nejméně, ale budeme připraveni jejich onemocnění sledovat pomocí rychlé, nejmodernější technologie.

     

Biochemický analyzátor 

Oddělení klinických laboratoří zahrnuje i pracoviště hematologie a transfuzní pracoviště. Jaké zajímavé přístroje přibyly sem? 

Pro hematologii byly nainstalovány nové analyzátory krevního obrazu a analyzátory krevní srážlivosti.

Analyzátory krevního obrazu umějí kromě krve identifikovat buňky v mozkomíšním moku a výpotcích. Tyto nové přístroje zlepšují již vysoký standart dnes prováděných vyšetření nejen tisíců hospitalizovaných, ale i ambulantních pacientů, kteří si vyšetření nechávají provádět v naší laboratoři.

Nové koagulometry - analyzátory krevní srážlivosti - budou po obnově i nadále sloužit hlavně hospitalizovaným pacientům, ale v brzké budoucnosti nabídneme ověření účinnosti moderních antiagregačních léků, které se používají především po infarktu myokardu a cévních mozkových příhodách.

Transfúzní oddělení zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb pomocí nákupu sedmi nových  separátorů na výrobu plazmy od dárců a dále šokového zmrazovače, který slouží k okamžitému zmrazení odebrané plazmy. Výsledkem je vyšší kvalita, bezpečnost.

Jaké jsou cena takových přístrojů?

Některé z těch, které jsem jmenoval, stály i tři nebo čtyři miliony korun. Ovšem nejednalo se jen o nákupy těchto „velkých“ jednotlivých přístrojů. Pořizovali jsme třeba také pomocné technologie, jako jsou mikroskopy, odstředivky, lednice, mrazáky. S nimi jsme doplnili centrální monitorovací systém sledující teploty uvnitř lednic, mrazáků a v místnostech všech laboratoří, tak abychom plně vyhověli nejnovějším normám.


Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.