Ředitel zoo: Jsme druh, který ničením přírody nejvíc ohrožuje vlastní existenci

11. 4. 2022

ROZHOVOR, Magazín SRDCE

Pokud bychom měli shrnout působení Ing. Jiřího Trávníčka v čele Zoologické a botanické zahrady města Plzně do třech slov, zřejmě by zněla takto: Čtvrt století proměn! Pro magazín Srdce si ale naštěstí ředitel jedné z nejúspěšnějších zahrad v Čechách vyhradil téměř hodinu. Můžeme se tedy rozepsat a zavzpomínat nejen na jeho začátky v zahradě, ale prozradit i plány rozvoje a seznámit se se zdravotní péčí o zvířata včetně největší záchranné akce v historii zoo.

Jak v současnosti vzniká v moderní zahradě nová expozice nebo výběh pro nového obyvatele? Nestačí asi jen najít volný pozemek, postavit klec a přivézt nové zvíře?

Tak to fungovalo dřív, když hlavní nebo někdy jedinou rolí zoo bylo ukázat lidem exotická zvířata z jiných částí světa, protože tehdy neměli jinou možnost je vidět. I dnes samozřejmě chodí lidé do zoo, aby viděli zvířata, která v české přírodě nepotkají, ovšem hlavní funkce významných moderních zahrad, kam patří i naše plzeňská, jsou jiné. Naším posláním je v první řadě záchrana ohrožených druhů a současně, protože to spolu souvisí, je to vzdělávání. A nemyslím jen naučit děti znát zvířata a rostliny, ale naučit lidi je i chránit, a nejen jednotlivě, ale celou přírodu. Pokud se lidé naučí chránit přírodu, zachrání tím i sebe. Dnes je totiž člověk druhem, který ničením přírody nejvíce ohrožuje svoji vlastní existenci.

Čili jak dnes vypadá příprava nové expozice?

Já jen připomenu, že dřív se vedle sebe běžně dávaly druhy zvířat, které byly každé z jiné části světa – jaguár vedle geparda, šimpanz vedle makaka – přitom každý často pochází z jiného prostředí. Samozřejmě záleželo na tom, kde bylo možné sehnat jaké zvíře a kde se v zahradě našel prostor. Tak to bylo i v Plzni. Po mém nástupu na post ředitele v roce 1996 jsme ale začali systematicky expozice sestavovat tak, aby každá představovala nějaké určité území – ucelený biotop. A zároveň se snažíme zachraňovat co nejvíce ohrožených druhů zvířat, a proto vybíráme takové oblasti, které jsou nejvíce ohrožené a zničené člověkem a žije v nich nejvíce druhů živočichů i rostlin na pokraji vyhubení. Proto máme mezi expozicemi třeba Madagaskar, Filipíny, Vietnam, Austrálii, Jižní Ameriku, nebo asijské ostrovní biotopy.

Pro každou takovou expozici navrhneme základní pilířové druhy a celou tu expozici připravíme, aby se co nejvíce podobala skutečnému biotopu. To znamená dáme k sobě živočichy a také rostliny, které skutečně žijí a rostou vedle sebe. Proto máme v Plzni také vůbec největší počet ohrožených druhů živočichů i endemických rostlin ze všech zahrad v zemi.
     

Zoologická a botanická zahrada Plzeň

SOUČASNOST
 • cca 1200 druhů zvířat (nejvíc v ČR) v počtu až 7000 jedinců
 • až 15 tisíc druhů/kultivarů rostlin resp. dřevin (nejvíc v ČR) v nespočitatelném množství ks
 • třetina zvířat i rostlin extrémně vzácné druhy na pokraji vyhynutí (nejvíc v ČR)
 • 20,5 ha expoziční část zahrady + 26 ha neexpoziční (hospodářské zázemí)
 • roční návštěvnost až půl milionu lidí (2. nejvyšší v ČR)
 • specializace – vzácní plazi a ptáci; biodiverzita – ucelené expozice ohrožených biotopů (zvířata + rostliny + etnografie)
HISTORIE 
 • první myšlenky vzniku zoo od počátku minulého století
 • 1926 – založen spolek akvaristů IRIS zoo v Plzni-Doudlevcích
 • 1961 – kvůli infekci antraxu byl areál uzavřen
 • 1963 – nová zoo vznikla vč. nezbytné změny provozovatele na Lochotíně v sousedství botanické zahrady
 • 1981 – tehdejší zřizovatel obou zahrad spojil zoo (19 ha) a botanickou (2,5 ha) do jedné – vznikla první a dodnes v ČR jediná společná Zoologická a botanická zahrada Plzeň
 • 90. léta – zahájení postupné modernizace zahrady evropským trendům – od roku 1998 proinvestováno ve stavebních úpravách až 750 mil. Kč

    

Řekněte nějaký příklad.

Když jsme v roce 2001 stavěli pavilon pro noční africké savce, byl jedním z těch zásadních živočichů do tohoto pavilonu hrabáč kapský. Jedná se ale o velmi vzácné zvíře, které se těžko rozmnožuje. I když jsme tedy byli v mezinárodním pořadníku čekajících zahrad relativně vysoko, tak nakonec jsme se hrabáče dočkali až v roce 2019. Čekali jsme na něj skoro 20 let.

A asi největším hrdinstvím, nad kterým dodnes nevěřícně a s úctou kroutím hlavou, bylo dovezení berberského lva. Berberští lvi jsou v přírodě vyhynulý druh a byli téměř vyhynulí i v zoo. Vlastně poslední dva samci žili v menažerii marockého krále a z nich se podařilo, byť přidáním krve blízkého jihoafrického lva, odchovat a zachránit tento druh. A jedné naší kolegyni se podařilo později z této menažerie získat do Plzně lvici Zuoinu. Ale ne tím, že by to jen domluvila a oni nám ji v Maroku posadili do letadla nebo na loď a přivezli. Naše kolegyně, mimo jiné okatá sympatická blondýna, tam musela sama jet, dokonce autem i s přívěsem kolem Středozemního moře. Vše domluvila na místě, převezla zvíře na tamní letiště a dohlédla na hladký odlet. Díky ní tu dneska máme špičkový chov.

      
Takové expozice určitě nevznikají z roku na rok?

Přesně tak. Od poloviny 90. let máme plán rozvoje neboli generel, který obsahuje jasné vize, co bychom chtěli postavit v nejbližších letech a co plánujeme v dlouhodobějším horizontu. Generel stále aktualizujeme, ale držíme se ho a ty nejnáročnější expozice vymýšlíme a navrhujeme i několik let dopředu. Díky této připravenosti máme i podporu města, Plzeňského kraje a dalších institucí, které nám pomáhají a díky kterým jsme za posledních 25 let zahradu přestavěli prakticky z 90 procent a proinvestovali zde přes 750 milionů korun.

Jak se do zoologické zahrady získávají nová zvířata?

V naší zoo pracuje spousta odborníků, kteří jezdí po celém světě, a vlastně i já sám jsem několikrát objel prakticky celý svět. Poznáváme jej v těch nejexotičtějších koutech, jaká zvířata a rostliny tam žijí, v jakém vztahu k sobě, co potřebují. Z toho pak vybíráme a opět s ohledem na míru ohrožení, jaké druhy bychom u nás mohli a měli chovat a pěstovat. Zároveň zjišťujeme, kdo dané druhy ve světě chová, ať už jiné zahrady nebo soukromí chovatelé, a od nich pak nejčastěji výměnou za námi odchované druhy ta zvířata získáváme. I proto se také snažíme odchovávat ohrožené a vzácné druhy, abychom si je mohli vzájemně poskytovat.

Samozřejmě jsou i druhy, na které jsou pořadníky, nebo záleží na známostech, sympatiích, někdy musíte mít štěstí i odvahu.
    

       

Také v těchto dnech se v zahradě staví několik expozic. Co v nich bude a kdy je návštěvníci uvidí?

Po 20 letech přestavujeme celou centrální část zoo za hlavním vchodem. Hotová bude koncem jara a obsahuje čtyři větší celky. Od východu se jedná o novou voliéru a budovu pro plameňáky. Musí být kvůli novým předpisům v krytých prostorech. Od ní směrem západně vzniká v místě bývalého medvědince částečně podzemní expozice v Čechách nedávno objeveného dinosaura jménem Burianosaurus augustai (název dle českého výtvarníka Z. Buriana a paleontologa J. Augusty). Expozice bude představovat nejen samotného ještěra, zajímavosti o něm, ale i místo, kde byl nalezen, nebo rostliny z doby, kdy žil.

Přímo před hlavním vchodem vzniká celý nový venkovní areál pro lvy berberské, tedy výběh, blokační klec, nová vyhlídka. Vše podle nových podmínek chovu, které se neustále vyvíjí, aby živočišný druh byl maximálně ochráněn.

A od lvů západně vzniká za vodním příkopem ještě venkovní expozice pro lemury, což jsou opět kriticky ohrožení živočichové. Dokonce i lemuři kata, kteří byli ještě před několika lety celkem hojným druhem, jsou dnes v přírodě ohrožení.

      


      

To jsou ty nejbližší novinky. Určitě máte připravené i investice na příští rok, ale veřejnost asi stejně nejvíce zajímá projekt Sloni na Mži. Jak to s ním vypadá?

Je to nejnáročnější projekt, který jsme kdy připravovali. Vlastně už na něm pracujeme 17 let. Teď jsme ve fázi, kdy už máme ve vlastnictví 13hektarový pozemek, o který se zahrada rozšíří, a máme všechny možné studie proveditelnosti, změnu územního plánu a připravuje se prováděcí projekt. Bude do roka. S ním můžeme žádat o stavební povolení, hledat stavitele a samozřejmě financování. Nyní odhadujeme, že projekt vyjde až na miliardu korun.

Všichni věříme, že peníze seženete a sloninec bude. Ale po zkušenostech s hrabáčem – budou i sloni?

Ano, slonů do chovů v zoo je relativně dost. Čekat bychom neměli. Máme představu, že napřed budeme mít dva nebo tři samce a až se zabydlí a naučíme se o ně perfektně starat, pak přivezeme i samici a budeme se snažit mít chov.

Samozřejmě ale nová část zahrady nebude jen o slonech. Počítáme tam s dalšími expozicemi, které budou opět uceleně představovat různé části světa. Bude tam expozice Tibet a v ní třeba jaci, Shetlandy nebo třeba i český lužní les, což je také zanikající biotop.

V plzeňské zoo máte aktuálně kolem sedmi tisíc jedinců zvířat. I když se o ně určitě staráte dobře, chtě nechtě některé onemocní. Jak u vás funguje lékařská péče?

Zvířata mají obdobné zdravotní potíže jako lidé. Mohou mít problémy se srdcem, s cévami, se zažíváním, bolí je zuby, mají parazitózy. A čím víc vzácných a náročných živočichů chováme, tím je péče složitější. Proto jsme v roce 1998 začali přímo v zoo budovat vlastní kliniku. Dnes je to špičkové zdravotnické pracoviště, ale trvalo několik let ho kompletně vybavit, protože přístroje jsou často ojedinělé, byly drahé a nemohli jsme je koupit všechny najednou.

V rámci této kliniky funguje každý pracovní den i ambulance, kde pracují naši dva veterináři. Poskytují běžnou péči všem našim zvířatům a mají zároveň specializace na mnohá exotická zvířata. Ovšem druhů je u nás hodně a mívají i velmi specifické potíže, proto spolupracujeme také s externími specialisty na konkrétní druhy a nejen z Čech. A v řadě případů, zejména u savců, spolupracujeme i s humánními lékaři.

Máte v zoo nějakého hypochondra nebo druhy, u nichž je péče náročnější?

Mezi našimi zvířaty hypochondři nejsou. Zdravotní potíže nepředstírají. Pokud mění své chování, má to vždy svoji příčinu. Jsou ale druhy náchylnější ke zdravotním potížím, což opět souvisí s tím, jak jsou náročná na chov. Máme druhy velmi citlivé na stravování, na teplotu, vlhkost, světlo, na čistotu, někdy dokonce i na ošetřovatele. Nároční na péči jsou tak třeba kolibříci, rypoš lysý, rajky, které v Evropě chová jen minimum zahrad, dále některé vzácné druhy bažantů, nektarožraví vampýři nebo ježury. Přesto jsou díky našemu týmu zoologů a chovatelů, které tu máme, ve velmi dobrém stavu. Dokonce máme mláďata ježur, což je světový úspěch.

A naopak nepříliš náročná zvířata jsou ta, která přežívají na zemi už miliony let. To jsou třeba krokodýli nebo některé druhy želv. A odolné jsou i některé šelmy.

Vzpomenete si na nějaký unikátní zákrok?

Velice zajímavé bylo, když si třeba tygr ulomil zub a hrozily rozsáhlejší komplikace v oblasti čelisti. Povolali jsme proto špičkového zubaře, tygra jsme uspali, změřili mu zub a nechali vyrobit novou korunku. Máme štěstí, že pro humánní lékaře jsou tyto netradiční zákroky atraktivní a vychází nám vstříc.

Asi nejintenzivněji byli zatím humánní lékaři zapojeni, když jsme zjišťovali příčinu neplodnosti lvice. Jednalo se o mladou, silnou samici, která ale nemohla zabřeznout, což je u ohroženého druhu velká komplikace. Vytvořili jsme proto mezinárodní konzilium veterinářů specializujících se na šelmy a s nimi i humánních lékařů včetně klinických gynekologů. Dokonce k diagnostice využili i vlastní vybavení. Bohužel ale zjistili, že lvice má problém s vaječníky, který nebylo možné řešit ani chirurgicchirurgicky ani medikamentózně. Naštěstí jsme ale získali jinou samici, která už měla několik mláďat.

Vůbec největší lékařskou akcí v historii zoo byla v roce 2010 záchrana nosorožčí samice Manjuly. Měla příznaky otravy, i když se to nikdy nepodařilo ověřit, a měsíc doslova bojovala o život. Na léčbě se podíleli veterináři ze Dvora Králové, což je nosorožčí velmoc, a veterináři specializující se na velké býložravce. Podávali jsme jí různé léky, opakovaně ji uspávali a probouzeli. To je u zvířete s hmotností 1,5 tuny nesmírně složité a drahé. Ale nakonec ji uzdravili a Manjula už porodila dvě dcery, což je pro všechny nádherné zadostiučinění, že ten boj měl smysl.

O vás je známo, že jste milovník plazů, ale původně jste byl spojen hlavně s botanickou částí zahrady. Byla ta oboustrannost důvodem, proč jste se stal ředitelem jediné české oficiální zoologické i botanické zahrady?

Já jsem skutečně až fanatický terarista a chovatel plazů. Nicméně příroda mne fascinovala jako celek a to už od mala. Od gymnázia jsem trávil všechny prázdniny na brigádě v zoo a botanické zahradě a krátce jsem tu byl i ošetřovatelem, než jsem šel studovat Vysokou školu zemědělskou v Praze. Z ní jsem se vrátil už na pozici vedoucího botanické části. Tehdy vedl celou botanickou zahradu pan Vaňousek, který byl také zanícený terarista a který mě toho spoustu naučil. Měli jsme i stejné přesvědčení, že rostliny a živočichové patří k sobě a musí si být rovnocennými partnery.

Pokračování z magazínu srdce

Vždy jsem se tedy zajímal o dění v celé zahradě, kde se postupně vystřídalo pět ředitelů, ale zahrada se přitom nikam moc neposouvala. Nejspíš proto mě v roce 1996 oslovili někteří kolegové, zda bych se nezúčastnil dalšího konkurzu. V tu chvíli jsem už měl nějaké zkušenosti a hlavně konkrétní představy, co zahrada potřebuje, tak jsem do konkurzu šel a uspěl.

Co následovalo jako první?

Plzeňská zahrada neměla na počátku 90. let mezi českými zahradami moc dobrou pověst. Některá zvířata neměla vhodné výběhy, přitom tu nebylo moc druhů. Pokulhávala karanténa, nebyly šatny pro zaměstnance a také návštěvnost se pohybovala jen do sta tisíc lidí ročně, což bylo na tak velké město málo. Chyběla totiž infrastruktura jako toalety, občerstvení, obchody a byly tu i špatné cesty.

A co bylo nutné udělal jako první? Vytvořit dobrý tým lidí, který chtěl tu zahradu měnit k lepšímu. To se podařilo. Díky nim a společné práci jsme dnes zahradou s největším počtem rostlinných i živočišných druhů v Čechách, s úspěšnými odchovy a pěstěním i těch nejvzácnějších a nejnáročnějších druhů a v roce 2019 jsme poprvé překročili půlmilionovou hranici návštěvnosti.

Vedle ředitelování jste ale zůstal i cestovatelem. Kde jste byl naposled? 

Naposledy jsem byl v listopadu v Mexiku. Byla to už čtvrtá expedice do této překrásné a pestré země, ale pořád to beru, že jsme k ní jen přičichli. Mexiko totiž zaujímá obrovskou plochu s velkým množstvím rozličných biotopů od pralesů, přes rozmanitá pobřeží po studené hory a ve všech těchto částech žije velké množství unikátních endemických živočichů i rostlin, které jinde na planetě nenajdete. Naší snahou je vždy pozorovat biotopy, které máme nebo chceme mít v zahradě, abychom je dokázali napodobit a rostliny i živočichové u nás měli podmínky odpovídající skutečnosti. A samozřejmě studujeme i konkrétní druhy, které bychom chtěli do Plzně nově dostat.

Takže co můžeme čekat nového z Mexika?

Tradičně nás zajímali chřestýši, neboť Mexiko je centrem biodiverzity těchto nádherných jedovatých hadů. Ale kromě nich jsme se tentokrát zaměřili i na prales, kde jsme studovali tamní duby a na nich supervzácné a dosud velmi málo prozkoumané stromové ještěry abrónie. Právě abrónie jsou teď náš sen a já doufám, že se nám brzy podaří vytvořit pro ně potřebné podmínky. Rádi bychom je dovezli do Plzně příští rok.

Když jsme se dostali k novým zvířatům. Čeká návštěvníky nějaký zajímavý přírůstek už letos?  

Loni jsme vybudovali poblíž už zmíněné centrální části směrem k oblasti Austrálie a Nového Zélandu novou expozici pro ptáky kivi. Měli by být letos na jaře. Napřed samec a později i samice a samozřejmě obklopeni novozélandskými rostlinami. Budeme teprve druhá zahrada v zemi, která je bude mít.

Nej obyvatelé plzeňské zoo

 • NEJRYCHLEJŠÍ – gepard (až 110 km/h)
 • NEJTĚŽŠÍ – samec nosorožce (přes dvě tuny)
 • NEJVYŠŠÍ – žirafa (přes 5,5 m)
 • NEJSTARŠÍ V PLZNI ŽIJÍCÍ – želva matamata třásnitá (od roku 1973) a krokodýl čelnatý (od 1974)
 • NEJSTARŠÍ DOŽÍVAJÍCÍ SE – želva obrovská (teoreticky se může dožít až 200 let)
 • NEJHLASITĚJŠÍ – gibon (je slyšet až několik kilometrů daleko)
 • NEJPOPULÁRNĚJŠÍ – tučňáci (nejnavštěvovanější), panda červená (proslavena útěkem), šimpanzi (jako v každé zoo)

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.