Renata Motyková: Cílem kurzů je také, aby těhotné ženy sdílely své pocity spolu

14. 7. 2022

NAŠI LIDÉ

Porodní asistentka gynekologicko-porodnického oddělení Stodské nemocnice Bc. Renata Motyková organizuje už několik let kurzy předporodní přípravy. Konají se v prostorech Fyzioterapie Nýřany, s níž spolupracuje. Na její kurzy se sjíždějí maminky z širšího okolí a příležitostně i z Plzně. Zpravidla ty, které plánují rodit právě v rodinné stodské porodnici. Zájem o kurzy podle porodní asistentky vždy kolísal dle „silných“ a „slabých“ měsíců. Pandemie ho ale utlumila více a situace se stále ještě stabilizuje. Na kurzy pro těhotné navazují i cvičení a péče o ženy po porodu a o kojence. „Návaznost a dostupnost komplexní péče je velkým přínosem pro naše klientky,“ říká Renata Motyková.

Těhotenské kurzy jsou určené budoucím maminkám, které mají zájem dozvědět se informace týkající se těhotenství, porodu a období po porodu. Většinou se ho účastní pouze ženy, ale tatínkové jsou také vítáni. „Snažím se maminkám předat informace o předporodním období, porodu, šestinedělí a manipulaci s novorozencem. Povídáme si například o tom, kdy jet do porodnice, jak odlišit poslíčky od kontrakcí vedoucích k porodu, nebo jak se zachovat při podezření na odtok vody plodové,“ uvádí Renata Motyková.

Těhotenské kurzy
Stod / Nýřany

Bc. Renata Motyková – porodní asistentka porodnice Stod

   
Kromě informativní a diskuzní části je součástí i těhotenské cvičení. Na to se mohou ženy přihlásit po ukončeném 12. týdnu těhotenství. Podmínkou je fyziologický průběh těhotenství a souhlas ošetřujícího gynekologa. Cvičení je rozmanité. K dispozici jsou různé pomůcky jako gymbaly, overbaly a jiné. Důraz se klade na zachování správných hybných stereotypů a prevenci obtíží spojených s těhotenstvím, jako jsou třeba bolesti zad.   
    

Během kurzu upozorňuje také na důležitost prevence predilekce hlavičky novorozence a ukazuje, jak s narozeným miminkem správně manipulovat, čemu se vyhnout v rámci podpory jeho správného psychomotorického vývoje. „Na lekcích s ženami diskutuji, odpovídám na jejich dotazy, ale důležitou součástí je i to, že diskutují samy mezi sebou, sdílí svoje pocity, někdy nejistotu, obavy, ale i radostné očekávání. Pokud je starost sdílená, ženy se s ní vyrovnávají snáze a je o to menší. I to je smyslem kurzů. Pro mě je odměnou, když vídám na procházkách s kočárky ženy, které se seznámily právě na mých kurzech. V rámci kurzů nabízím také možnost individuální prohlídky porodních sálů stodské porodnice,“ doplňuje.

Kurzy pořádá již více než 14 let. Program kurzů se za tu dobu změnil. Omezuje výklad teoretických poznatků a soustředí se více na podporu zdravého sebevědomí rodičky. „Pozitivní naladění rodičky a její víra v sebe sama, že je v jejích silách pomoci svému dítěti na svět, to je to nejdůležitější, co k porodu žena potřebuje a mým úkolem v roli „porodní báby“ je, v ní tuto víru podpořit,“ vysvětluje. „Samozřejmě probíráme i nové trendy v porodnictví, nové pomůcky, ať už pro ženu, nebo pro miminko.“

Smyslem předporodní přípravy je nejen informovat rodičky, ale neméně důležité je také pomoci jim orientovat se v již získaných informacích. V dnešní době je zdrojů informací nepřeberné množství, ale bohužel ne všechny jsou přínosné. Nesprávná, nebo nesprávně pochopená informace může v ženě vyvolat obavy a stres. „Na mých kurzech se snažím, aby informace, které ženám předávám, je naopak stresu a strachu zbavily, nebo je alespoň zmírnily,“ vysvětluje.

Stále čeká, že se po pandemii zájem o kurzy zvýší na původní úroveň. Během pandemie je ale zcela nerušila. „Ochranné pomůcky nám až tolik nevadily a omezení počtu zúčastněných osob také nebyl problém. Některé probíhaly individuálně. On-line kurzy jsem neorganizovala. Při cvičení v těhotenství je obzvlášť důležitá pečlivá kontrola správného provedení cviku, což přes monitor nelze a předporodní kurzy bez osobního kontaktu také nemají žádoucí efekt. Samozřejmě pokud mne kontaktovala budoucí maminka s žádostí o radu telefonicky, nebyl ani to problém,“ uzavírá Renata Motyková. 

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.