Souhlas se zpracováním poskytnutých údajů

Tímto uděluji souhlas skupině Nemocnice Plzeňského kraje zastupované společností Klatovská nemocnice, a.s., se sídlem Plzeňská 929, 339 01 Klatovy, IČO 263 60 527, aby ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje v rámci anonymního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů nemocnic Plzeňského kraje resp. nemocnic v České republice.

Jedná se o odpovědi v dotazníku spokojenosti pacientů nemocnic Plzeňského kraje, a to včetně údajů o pohlaví a věku respondenta.

Tento výslovný souhlas je udělen na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Poskytnuté odpovědi a údaje z průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů nemocnic Plzeňského kraje a nemocnic v České republice slouží

Beru na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv bezplatně zpět, a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti jiri.kokoska@nemocnicepk.cz nebo Bc. Jiří Kokoška, Centrum sdílených služeb, Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, 339 01 Plzeň.

Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle ust. §12 a §21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Klatovská nemocnice, a.s. a HealthCare Institute o.p.s. prohlašují, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetím osobám apod.

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.