Stodská nemocnice neošetřovala žádného pacienta s novým koronavirem

11. 3. 2020

PROHLÁŠENÍ NEMOCNICE

Na základě množících se dotazů na pacienta/pacinetku s nákazou novým koronavirem sděluje Stodská nemocnice, že takového pacienta neošetřovala, takový pacient v nemocnici nebyl a není. 

První v Plzeňském kraji potvrzený/á pacient/ka s koronavirem nebyl/a ve Stodské nemocnici.   

Do Stodské nemocnice pouze v pondělí odpoledne přišla žena, která jen vyjádřila obavy z nákazy. Tato pacientka neměla prokazatelné symptomy nemoci a její stav naznačoval jiné onemocnění. Protože ale sama od sebe zmínila podezření z nákazy, začal k ní personál v souladu s interním nařízením přistupovat jako k potenciálně nakažené. Ihned ji izoloval a zajistil transport na infekční kliniku fakultní nemocnice. Po převezení byla ambulance i přilehlé prostory vydezinfikovány a provoz byl týž den obnoven. Vyšetření vzorku této pacientky bylo negativní. 

I když se postup nemocnice vůči pacientce může zdát jako přehnaný, Stodská nemocnice si za ním stojí. „Raději budeme i při nepatrném podezření postupovat takto radikálně, než abychom do prostor nemocnice nebo na veřejnost pustili jediného pacienta, o jehož zdravotním stavu nejsme stoprocentně přesvědčeni,“ uvedl ředitel Stodské nemocnice Alan Sutnar.

 

 

 

Zpět do tiskových zpráv

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.