Příležitosti pro lékaře

Domažlická nemocnice

Primář/ka gynekologicko-porodnického oddělení

Domažlická nemocnice vyhlašuje výběrové řízení na místo primáře gynekologicko-porodnického oddělení.

Domažlická nemocnice

Lékař/ka - ARO (se specializací i absolvent)

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na oddělení ARO (se specializací nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Nemocnice Horažďovice

Lékař/ka-student/ka / absolvent/ka

Do nemocnice s následnou a rehabilitační péčí v Horažďovicích hledáme studenta/ku nebo absolventa/ku lékařské fakulty.

Domažlická nemocnice

Lékaře/ka na gynekologicko-porodnické oddělení

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na gynekologicko-porodnické oddělení (se specializací v oboru gynekologie-porodnictví nebo absolventka/u se zájmem o obor).

Domažlická nemocnice

Lékař/ka na interní oddělení

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na interní oddělení (se specializací v oboru vnitřní lékařství nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Domažlická nemocnice

Lékař/ka - se specializací dětské lékařství

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku se specializací dětské lékařství.

Domažlická nemocnice

Lékař/ka na oddělení následné a dlouhodobé péče

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na oddělení následné péče (se specializací v oboru vnitřní lékařství, geriatrie, paliativní medicína, ortopedie, neurologie, chirurgie nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Stodská nemocnice

Primář/ka - dětské oddělení

Nemocnice akutní péče ve Stodu obsazuje pozici primář/ka dětského oddělení.

Rokycanská nemocnice

Lékař/ka radiodiagnostického odd.

Do nemocnice akutní péče v Rokycanech hledáme lékaře/ku se specializovanou způsobilostí v oboru radiodiagnostika a zobrazovací metody na radiodiagnostické oddělení. Možnost práce na zkrácený úvazek.

Pracovní příležitosti

Zápatí - další informace

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.