Příležitosti pro lékaře

Domažlická nemocnice

Lékař/ka na interní oddělení

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na interní oddělení (se specializací v oboru vnitřní lékařství nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Domažlická nemocnice

Lékař/ka na chirurgické oddělení

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný pracovní poměr lékaře/ku na chirurgické oddělení (se specializací v oboru chirurgie nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Stodská nemocnice

Primář/ka - dětské oddělení

Nemocnice akutní péče ve Stodu obsazuje pozici primář dětského oddělení.

Stodská nemocnice

Primář/ka - chirurgické oddělení

Nemocnice Plzeňského kraje obsazuje funkční pozici primář chirurgického odd. Stodské nemocnice.

Stodská nemocnice

Lékař/ka gynekologicko-porodnického oddělení

Do nemocnice akutní péče ve Stodu hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na gynekologicko-porodnické oddělení se specializací, popř. i absolventa/ku se zájmem o obor.

Domažlická nemocnice

Lékař/ka - ARO (se specializací i absolvent)

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na oddělení ARO (se specializací nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Domažlická nemocnice

Lékař/ka na gynekologicko-porodnické oddělení

Do nemocnice akutní péče v Domažlicích hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na gynekologicko-porodnické oddělení (se specializací v oboru nebo absolventa/ku se zájmem o obor).

Stodská nemocnice

Lékař/ka - dětské oddělení (se specializací i absolvent/ka)

Do nemocnice akutní péče ve Stodu hledáme na plný popř. částečný pracovní poměr lékaře/ku na dětské oddělení se specializací, popř. i absolventa/ku se zájmem o obor.

Stodská nemocnice

Lékař/ka - interní oddělení

Do nemocnice akutní péče ve Stodu hledáme na plný popř. zkrácený pracovní poměr lékaře/ku na interní oddělení.

Zápatí - další informace

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.