Nemocnice Plzeňského kraje

Nemocnice Plzeňského kraje jsou rodinné nemocnice, které nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry a zkušeného a empatického personálu. Do skupiny patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s léčebnou rehabilitací v Horažďovicích a na Svaté Anně (u města Planá). Nemocnice jsou akreditovány dle národních akreditačních standardů SAK.

Která nemocnice vás zajímá?

Domažlická nemocnice

Je jednou z nejkrásnějších v zemi, kde komfortně vybavenou novostavbu na okraji města obklopuje zeleň a z pokojů je vidět Český les. Rodinnou atmosféru dotváří přátelský personál.

Disponuje 202 lůžky, z nichž je 142 standardních, 10 intenzivních, a 50 lůžek slouží následné péči. Nemocnice poskytuje zaměstnání téměř 325 lidem, z toho 45 lékařům a 195 nelékařským zdravotníkům.

 • 325 zaměstnanců
 • 202lůžek
 • 2355 ošetřených pacientů týdně

Oddělení / pracoviště

 • gynekologicko-porodnické
 • chirurgické
 • dětské
 • interní
 • ARO-JIP
 • odd. následné a dlouhodobé péče
 • radiodiagnostické
 • rehabilitační
 • odd. klinické biochemie
 • lékárna
 • 3 operační sály
 • 2 porodní boxy a sekční sál
 • zákrokové sálky
 • 20 ambulancí

Kontakty

Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

379 710 310 / 240

info@domazlice.nemocnicepk.cz

domazlice.nemocnicepk.cz

Zápatí - další informace

Copyright ©2019 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Created by Beneš & Michl.