Nemocnice Skupiny NPK

Skupinu Nemocnice Plzeňského kraje tvoří rodinné nemocnice, které nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry a zkušeného a empatického personálu. 

Do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s léčebnou rehabilitací v Horažďovicích a Svatá Anna (v Plané). Nemocnice jsou akreditovány dle akreditačních standardů SAK nebo ISO. Spádové oblasti pokrývají většinu území kraje s více než 320 tisíci obyvateli, kterým je tak poskytována kvalitní lékařská i ošetřovatelská, lůžková i ambulantní péče. Jediným vlastníkem nemocnic je Plzeňský kraj.

   

Povinně zveřejňované informace

Která nemocnice vás zajímá?

Domažlická nemocnice

Je jednou z nejkrásnějších v zemi, kde komfortně vybavenou novostavbu na okraji města obklopuje zeleň a z pokojů je vidět Český les. Rodinnou atmosféru dotváří přátelský personál.

Disponuje 196 lůžky, z nichž je 131 standardních, 10 intenzivních, a zbylá slouží následné či sociální péči. Nemocnice poskytuje zaměstnání téměř 350 lidem (přepočtený stav), z toho je 44 lékařů a 153 sester (prosinec 2021). 

 • 349 zaměstnanců
 • 196lůžek
 • 50 000 ošetřených pacientů ročně

Oddělení / pracoviště

 • gynekologicko-porodnické
 • chirurgické
 • dětské
 • interní
 • ARO-JIP
 • odd. následné a dlouhodobé péče
 • radiodiagnostické
 • rehabilitační
 • odd. klinické biochemie
 • 2x lékárna
 • 3 operační sály
 • 2 porodní boxy a sekční sál
 • zákrokové sálky
 • 20 ambulancí

Kontakty

Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

379 710 310 / 240

info@domazlice.nemocnicepk.cz

domazlice.nemocnicepk.cz

Datová schránka: de9drb9

Bankovní účet: 78-2803820247 / 0100 (KB)

IČO:   263 61 078   |  DIČ:  CZ699005333

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.