Nemocnice Skupiny NPK

Skupinu Nemocnice Plzeňského kraje tvoří rodinné nemocnice, které nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry a zkušeného a empatického personálu. 

Do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s léčebnou rehabilitací v Horažďovicích a Svatá Anna (v Plané). Nemocnice jsou akreditovány dle akreditačních standardů SAK nebo ISO. Spádové oblasti pokrývají většinu území kraje s více než 320 tisíci obyvateli, kterým je tak poskytována kvalitní lékařská i ošetřovatelská, lůžková i ambulantní péče. Jediným vlastníkem nemocnic je Plzeňský kraj.

   

Povinně zveřejňované informace

Která nemocnice vás zajímá?

Nemocnice Horažďovice

Je vzorovou nemocnicí pro pacienty, kteří potřebují následnou ošetřovatelskou péči a kvalitní rehabilitaci a kteří zároveň ocení úsměv a povzbuzení obětavých zdravotníků. V klidné části města disponuje kromě moderního zázemí i příjemným parkem.

Zařízení má 140 lůžek následné péče a téměř 150 zaměstnanců (přepočtený stav), z nichž je 11 lékařů a 52 sester (prosinec 2021). 

  • 146 zaměstnanců
  • 140lůžek
  • 15 000 ošetřených pacientů ročně

Oddělení / pracoviště

  • odd. následné péče
  • rehabilitace, ergoterapie
  • radiodiagnostické
  • klinické laboratoře
  • ambulance
  • zákrokový sálek

Kontakty

Nemocnice následné péče Horažďovice, s.r.o.

Blatenská 314, 341 01 Horažďovice

+420 376 334 211 / 200

info@horazdovice.nemocnicepk.cz

horazdovice.nemocnicepk.cz

Datová schránka: 48cpva4

Bankovní účet: 115-5797740227 / 0100 (KB)

IČO:  263 60 870 |  DIČ: CZ699005333

Zápatí - další informace

Copyright ©2022 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.