Nemocnice Skupiny NPK

Skupinu Nemocnice Plzeňského kraje tvoří rodinné nemocnice, které nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry a zkušeného a empatického personálu. 

Do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s léčebnou rehabilitací v Horažďovicích a Svatá Anna (v Plané). Nemocnice jsou akreditovány dle akreditačních standardů SAK nebo ISO. Spádové oblasti pokrývají většinu území kraje s více než 320 tisíci obyvateli, kterým je tak poskytována kvalitní lékařská i ošetřovatelská, lůžková i ambulantní péče. Jediným vlastníkem nemocnic je Plzeňský kraj.

   

Povinně zveřejňované informace

Která nemocnice vás zajímá?

Stodská nemocnice

Je přívětivou rodinnou nemocnicí, kde kromě kvalitní medicíny pomáhá uzdravovat i klidné prostředí, okolní park a obětavost usměvavého personálu.

Zdravotnické zařízení má k dispozici 195 lůžek. Z nich je 120 standardních, osm intenzivních a zbylá slouží následné či sociální péči. Nemocnici má 359 zaměstnanců (přepočtený stav). Z toho je 56 lékařů a 155 sester (prosinec 2021)

 • 359 zaměstnanců
 • 195lůžek
 • 53 000 ošetřených pacientů ročně

Oddělení / pracoviště

 • gynekologicko-porodnické
 • chirurgické
 • dětské
 • interní
 • ARO
 • JIP
 • odd. následné péče
 • radiodiagnostické
 • rehabilitační
 • odd. klinické biochemie
 • lékárna
 • 3 operační sály
 • 2 porodní boxy a sekční sál
 • zákrokové sálky
 • 25 ambulancí

Kontakty

Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

+420 377 193 511

info@stod.nemocnicepk.cz

stod.nemocnicepk.cz

Datová schránka: b3yggnn

Bankovní účet: 115-6659990257 / 0100 (KB)

IČO:   263 61 086  |  DIČ: CZ699005333

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.