Nemocnice Skupiny NPK

Skupinu Nemocnice Plzeňského kraje tvoří rodinné nemocnice, které nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry a zkušeného a empatického personálu. 

Do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s léčebnou rehabilitací v Horažďovicích a Svatá Anna (v Plané). Nemocnice jsou akreditovány dle akreditačních standardů SAK nebo ISO. Spádové oblasti pokrývají většinu území kraje s více než 320 tisíci obyvateli, kterým je tak poskytována kvalitní lékařská i ošetřovatelská, lůžková i ambulantní péče. Jediným vlastníkem nemocnic je Plzeňský kraj.

   

Povinně zveřejňované informace

Která nemocnice vás zajímá?

Klatovská nemocnice

To je komplexní péče v jednom z nejmodernějších lůžkových zařízení v ČR. I při velkém rozsahu diagnostických a léčebných pracovišť si uchovává punc nemocnice s rdinnou atmosférou..

Nemocnice má 296 lůžek, z nichž je 220 standardních, 21 intenzivních a zbylá slouží následné či sociální péči. V nemocnici pracuje 663 zaměstnanců (přepočtený stav). Mezi nimi je 110 lékařů a 383 sester (prosinec 2021).

 • 729 zaměstnanců
 • 296lůžek
 • 145 000 ošetřených pacientů ročně

Oddělení / pracoviště

 • gynekologicko-porodnické
 • chirurgické
 • dětské
 • interní
 • ORL a chirurgie hlavy a krku
 • oční
 • ortopedické
 • neurologické
 • multioborová JIP
 • plicní
 • psychiatrické
 • ARO
 • odd. následné péče
 • radiodiagnostické
 • rehabilitační
 • následná intenzivní péče a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelká péče
 • odd. nukleární medicíny
 • transfuzní
 • klinické laboratoře (biochemie, hematologie, mikrobiologie)
 • 2x lékárna
 • 6 operačních sálů
 • 2 porodní boxy a sekční sál
 • zákrokové sálky
 • 49 ambulancí

Kontakty

Klatovská nemocnice, a.s.

Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

+420 376 335 111

info@klatovy.nemocnicepk.cz

klatovy.nemocnicepk.cz

Datová schránka: 7vcesc8

Bankovní účet: 78-2797570287 / 0100 (KB)

IČO:   263 60 527  |  DIČ: CZ699005333

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.