Nemocnice Skupiny NPK

Skupinu Nemocnice Plzeňského kraje tvoří rodinné nemocnice, které nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry a zkušeného a empatického personálu. 

Do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s léčebnou rehabilitací v Horažďovicích a Svatá Anna (v Plané). Nemocnice jsou akreditovány dle akreditačních standardů SAK nebo ISO. Spádové oblasti pokrývají většinu území kraje s více než 320 tisíci obyvateli, kterým je tak poskytována kvalitní lékařská i ošetřovatelská, lůžková i ambulantní péče. Jediným vlastníkem nemocnic je Plzeňský kraj.

   

Povinně zveřejňované informace

Která nemocnice vás zajímá?

Nemocnice Svatá Anna

Místo nabité energií a empatický přátelský tým zdravotníků s touhou vrátit své pacienty zpět do Života. Taková je tato nemocnice s kvalitní následnou ošetřovatelskou péčí a léčebnou rehabilitací stojící uprostřed přírody v sousedství významného poutního místa.

Má 100 lůžek následné popř. sociální péče a 71 zaměstnanců (přepočetný stav), z nichž je 6 lékařů a 25 sester. 

  • 71 zaměstnanců
  • 100lůžek
  • 8000 ročně ošetřených pacientů 

Oddělení / pracoviště

  • následné a ošetřovatelské péče
  • léčebná rehabilitace

Kontakty

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Kyjovská 607, 348 15 Planá

+420 374 751 911

info@svataanna.nemocnicepk.cz

svataanna.nemocnicepk.cz

Datová schránka: dzmpvbw

Bankovní účet: 115-6660050297/ 0100 (KB)

IČO:   263 60 896  | DIČ: CZ699005333

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.