Nemocnice Skupiny NPK

Skupinu Nemocnice Plzeňského kraje tvoří rodinné nemocnice, které nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry a zkušeného a empatického personálu. 

Do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s léčebnou rehabilitací v Horažďovicích a Svatá Anna (v Plané). Nemocnice jsou akreditovány dle akreditačních standardů SAK nebo ISO. Spádové oblasti pokrývají většinu území kraje s více než 320 tisíci obyvateli, kterým je tak poskytována kvalitní lékařská i ošetřovatelská, lůžková i ambulantní péče. Jediným vlastníkem nemocnic je Plzeňský kraj.

   

Povinně zveřejňované informace

Která nemocnice vás zajímá?

Rokycanská nemocnice

Je klidnou rodinnou nemocnicí s empatickým personálem poskytujícím kvalitní zdravotní péči uprostřed zeleně a přitom jen pár minut od krajské metropole.

Zdravotnické zařízení má k dispozici 153 lůžek. Z nich je 74 standardních, 9 intenzivních a zbylá slouží následné či sociální péči. Nemocnici má téměř 280 zaměstnanců (přepočtený stav). Z toho je 45 lékařů a 113 sester (prosinec 2021). 

 • 279 zaměstnanců
 • 153lůžek
 • 60 000 ošetřených pacientů ročně

Oddělení / pracoviště

 • dětské
 • chirurgické
 • interní
 • ARO
 • JIP
 • odd. následné péče
 • radiodiagnostické
 • rehabilitační
 • gynekologická péče
 • odd. klinické biochemie a hematologie
 • lékárna
 • 3 operační sály
 • zákrokový sálek
 • 30 ambulancí

Kontakty

Rokycanská nemocnice, a.s.

Voldušská 750, 337 01 Rokycany

+420 371 762 111

info@rokycany.nemocnicepk.cz

rokycany.nemocnicepk.cz

Datová schránka: p3cf3jj

Bankovní účet: 35-0060900297 / 0100 (KB)

IČO:  263 60 900  | DIČ: CZ699005333

Zápatí - další informace

Copyright ©2024 Klatovská nemocnice, a.s. | NPK
Created by Beneš & Michl.